Kleine dorpen vertellen grote verhalen

SWICHUM - Je staat voor een prachtig middeleeuws kerkje, naast je zie je een weiland vol Friese paarden. Welkom, je bent in Swichum: een pittoresk dorpje onder de rook van Leeuwarden. Pak je mobiel of tablet, houd het voor de kop-hals-rompboerderij die je ziet en luister naar het bijzondere verhaal van Viglius van Ayta van Zwichem. Doe tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 ook de virtuele ontdekkingsreis met Augmented Reality door de rijke geschiedenis van Wirdum en Swichum.

De vriendinnen Aukje de Hoop, Tjitske Swierstra en Wytske Hoekstra hebben heel wat uurtjes gefantaseerd voordat ze dit unieke project voor LF2018 bedachten. Ze wilden verrassen, zich onderscheiden en ook iets blijvends bijdragen. ,,Mei Augmented Reality foege we firtueel wat ta oan dizze omjouwing”, legt Tjitske uit. ,,Sa komst mear te witten oer de skiednis fan dizze doarpkes.”

Samen ontwikkelen ze nu de app ‘meAR Fryslân’ met inspirerende filmpjes waarin acteurs verhalen vertellen over Wirdum en Swichum. Bijvoorbeeld over de bijzondere begraafplaats van de adellijke familie Eisinga of over de in de Tweede Wereldoorlog neergestorte sergeant W.R. Fisher.

Viglius van Aytta van Zwichum

De ontdekkingsreis is zes kilometer lang en je mag zelf je route uitstippelen. Op verschillende plekken kun je vervolgens filmpjes op je telefoon bekijken. Bij het kerkje van Swichum verschijnt de 16e eeuwse Viglius van Aytta van Zwichum op je scherm. ,,Viglius is de Latynske namme fan Wigle, de soan fan in heareboer út Swichum. Hy groeide hjir by syn omke op dizze pleats op”, vertelt Aukje. Later werd Wigle een van de belangrijkste bestuurders in de tijd dat keizer Karel V en de Spaanse koning Filips II in Nederland aan de macht waren. ,,De measte minsken witte dat hielendal net,” zegt Wytske. ,,Mei dizze app kinne we dat ferhaal op ludike wize fertelle.”

Veel dorpsbewoners werken enthousiast mee aan het project voor LF2018. Sommige mensen hadden nog oude ansichtkaarten of wisten historische anekdotes over deze omgeving te vertellen. De drie vrouwen deden historisch onderzoek en schreven vervolgens teksten voor de filmpjes. ,,Lokale akteurs fan toanielferiening Nut & Nocht spylje yn de filmkes dy’t we makke ha”, vertelt Tjitske. “En in professionele grimeur út it doarp holp ús dêrby wer mei de klean en smink,” vult Aukje aan. Alle filmpjes zijn straks in het Fries, Nederlands, Duits en Engels beschikbaar. ,,Ynsprutsen troch minsken út de buert, we dogge it mei ús allen”, besluit Wytske.

 

De video 'Augmented Reality kuiertoer' is gemaakt door Ronnie Porte en Niels Gerstel van Finster op Fryslân. 

 

Foto's Wietze Landman.

 

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators