Oerol op De Hoeve

In 2015 doopte het Zuidoost Friese De Hoeve zichzelf tot Cultureel Hoofddorp van 2018. De vijfkoppige organisatie van stichting JAWIS trok alles uit de kast en presenteerde haar eigen bidbook op het stadhuis in Leeuwarden. De doelstelling van JAWIS: De Hoeve op de kaart zetten en het leefbaar houden van het platteland.

,,We moeten ervoor zorgen dat de dorpen leefbaar blijven”, begint Sjoukje Wouda, secretaris van de stichting. ,,De Hoeve kent gelukkig een heel hechte gemeenschap waarvan de jongeren graag terug willen keren na hun studie. Beschikbare huizen zijn echter zo duur dat ze voor starters onbetaalbaar zijn. We zijn met de gemeente in gesprek om een oplossing te zoeken, want er mag helaas niet gebouwd worden. Gelukkig zie je een kentering. Er komen steeds meer initiatieven in deze richting en de gemeente Weststellingwerf staat hier positief in. Wij hopen met onze activiteiten hier een steentje aan bij te dragen.”

JAWIS
Er zijn ook positieve vooruitblikken. Het dorp kent twee grote verbindende schakels: de basisschool en dorpshuis ‘t Hokkien dat in 2013 volledig vernieuwd is. ,,Er is hier altijd wat te beleven”, gaat Izie Hoogeveen, voorzitter, verder. ,,Met de komst van het nieuwe dorpshuis is JAWIS ontstaan. Een stichting die allerlei culturele activiteiten in het dorp te organiseert.” JAWIS staat voor Jannie, Annigje, Wim, Izie en Sjoukje: de vijf leden.

JAWIS stond in eerste instantie los van Leeuwarden-Fryslân 2018. ,,In 2015 besloten wij onszelf Cultureel Hoofddorp te noemen. Met een knipoog naar Leeuwarden”, vult Sjoukje aan. ,,De Stellingwerven liggen aan de oare kante fan de Tjonger, maar horen toch echt bij Fryslân. Wij slaan met Cultureel Hoofddorp een brug over de Tjonger. Recentelijk nog heeft onze ambassadeur, gedeputeerde Sietske Poepjes, ons theaterfestival geopend door letterlijk over de brug te komen naar het Stellingwarver laand. Ons logo laat ook de verbinding zien tussen De Hoeve en de rest van Friesland. We zeggen ook wel: ‘De Hoeve, een stippien op ‘e kaort. Liggend tussen de Lende en de vaort.’

Cultuur verbindt
Met alle leuke dingen die De Hoeve in petto heeft, wil het laten zien hoe leuk het leven in een dorp is. ,,We zijn nu al druk bezig. Zo hebben de basisschoolleerlingen een kudde houten schapen beschilderd. ,,Deze kudde staat bij de ingang van De Hoeve en symboliseert ons mienskipsgevoel. Ons vrijheidsbeeld”, grapt Sjoukje. JAWIS is druk bezig met de plannen voor Leeuwarden-Fryslân 2018. Eén van de hoogtepunten is de samenwerking met Tryater. Dit oerfryske theatergezelschap komt in oktober volgend jaar naar De Hoeve om Dorp Europa op te voeren.

,,Volgend jaar is hier veel te beleven. Zo voert Tryater hier Dorp Europa op, wordt er een cd gemaakt en gebeurt nog veel meer.” JAWIS mag dan de organiserende partij zijn, maar als JAWIS kunnen we het niet alleen. ,,We zijn afhankelijk van zoveel vrijwilligers. Zo zijn bij een voorstelling die vorig jaar plaatsvond wel honderd vrijwilligers betrokken. Als je dan bedenkt dat ons dorp een vierhonderd inwoners telt, is dat een enorm aantal.”

Huiskamerconcerten
Klapper op de vuurpijl wordt de koren- en theatermanifestatie volgens Izie. Samen met Opera Spanga, het Verona van Weststellingwerf, wordt hier uitvoering aan gegeven. ,,Daarvan hebben we dit jaar al een voorproef gehouden. Er komen koren uit de omgeving hier optreden op ludieke plaatsen. Niet alleen op straat of in de tuin, maar bijvoorbeeld ook op het dak.” Cultuur zit bij Izie in hart en nieren. Hij is liefhebber van theater en zingt zelf mee tijdens de manifestatie. Zijn droom? ,,Oerol op de Hoeve. Ik kom al sinds jaar en dag op Oerol. Vooral het Oerol van vroeger spreekt mij aan. Mensen gingen toen gewoon een café in, pakten een gitaar en begonnen te spelen. In de duinen gebeurt dat nog steeds. Zoiets willen we hier ook in de straten en huiskamers verwezenlijken.”

 

Tekst: Mark Grupstra / foto's Wietze Landman

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators