Ontbijten bij zonsopgang op het Pikmar

GROU - Schipper Kees komt via de achterdeur de woonkamer binnen. ,,Binne jim safier?” Vlot verzamelen Eddy en Aukje de spulletjes die ze eerder vanochtend al hebben klaargezet. De thermoskan met hete koffie en de bekers doen ze in een tas. Met de inklapbare tafel en stoeltjes onder hun arm lopen ze naar de haven. ,,Ja hear, we kinne gean”, zeggen ze enthousiast. Welkom in één van de vele mienskipsprojecten binnen LF2018.

Eddy kijkt naar de dreigende lucht als de boot afmeert. Donkere wolken hangen boven de Grouster Pikmar. Gelukkig belooft het droog te blijven. ,,Sjoch, dêr komt moarns altyd de sinne op.” Eddy tuurt voor zich uit richting natuurgebied De Alde Feanen. ,,Dat is echt in prachtgesicht.” Ook Aukje geniet van het tochtje. ,,As lyts famke gienen wy faak mei de boat fuort.” Broodjes mee en lekker zwemmen. Ze knijpt haar ogen even dicht. ,,It fielt op it wetter altyd as fakânsje.”

Halbertsma Ontbijt

Dat gevoel van geluk en vrijheid willen ze tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 graag delen. Beide bestuursleden van ‘stichting Gabe Skroar’ zijn druk met de voorbereidingen. Zoals die van het ‘Halbertsma Ontbijt’ dat volgend jaar midden op de Pikmar moet plaatsvinden. Eddy klapt de tafel en stoeltjes uit in het gras. ,,Ier en betiid bringe we 300 man yn sloepen nei dit eilantsje ta.”

Daar schuiven de mensen aan voor het ontbijt. En terwijl de zon dan rustig opkomt en de contouren van Grou langzaamaan zichtbaar worden, kunnen ze genieten van muziek en cultuur. Aukje klemt haar hand om de warme mok en nipt van de koffie ,,It programma is noch net rûn, mar it wurdt hiel yndrukwekkend.”

Schrijver van het volkslied

In ieder geval zal het Friese volkslied klinken, verklapt Eddy. De tekst ervan werd in de negentiende-eeuw geschreven door Eeltsje Halbertsma uit Grou. Zijn broers Joost en Tjalling waren vaak in het buitenland, maar met z’n drieën schreven ze veel populaire volksverhalen, liedjes en rijmpjes in de Friese taal. Samen met de vierde broer Binnert spelen de Halbertsma’s in Grou tijdens LF2018 een belangrijke rol, legt Aukje uit.

Met haar hand wijst ze de oude ijsbaan aan als de boot in het centrum van Grou aanmeert.,,Hjir sil it iepenloftspul ‘Gabe Skroar’ oer de Halbertsma’s opfierd wurde.” Rillend van de kou knoopt Eddy de landvast aan de steiger en stapt van boord. ,,En yn 2018 hawwe we der dan fansels prachtich waar by”, zegt hij schaterlachend.

Meer weten over dit project? Kijk op www.klinkeendaverje.frl.

Tekst Froukje Sijtsma & foto's Wietze Landman.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators