Proeven aan Friezen in openingsweekend LF2018

Stamppotbuffet en proeverij Leen een Fries in bibliotheek Leeuwarden

Voorafgaand aan de officiële opening van Culturele Hoofdstad 2018 organiseren de Friese bibliotheken het Leen een Fries-stamppotbuffet in de splinternieuwe bibliotheek in de Blokhuispoort, Leeuwarden. Totdat de openingsceremonie van LF2018 begint, kan er volop geproefd worden aan Friezen die meedoen aan het mienskipsproject van de Bibliotheek.

Van 18.00 tot 19.00 uur wordt stamppot geserveerd. Aan iedereen met interesse voor Leen een Fries die zich op tijd meldt, en aan een groot aantal ‘Friezen’ die zich al uitlenen via het project. Aan tafel zit een grote verscheidenheid aan mensen: van schooljuf tot snackbareigenaar en van kaatser tot popmuzikant. Ieder met een eigen, mooi verhaal. De leen-Friezen van het eerste uur geven aan waarom meedoen zo leuk is, delen hun kennis over een bepaald onderwerp of praten uitgebreid over hun hobby’s of bijvoorbeeld liefde voor Fryslân. Voor het stamppotbuffet is een beperkt aantal plekken. Mee-eten kost niets: je betaalt met je verhaal.

Aanmelden kan via https://leeneenfries.nl/nl/Stamppotbuffet/

Het buffet eindigt om 19.00 uur. Daarna is er een ‘proeverij van Friezen’: deelnemers aan Leen een Fries vertellen in een bruisende setting met muziek en meer, over hun passies en activiteiten, geven demonstraties en leggen graag uit hoe je meedoet. Rond 21.00 uur vertrekken de aanwezigen gezamenlijk richting de officiële openingsceremonie van Leeuwarden-Fryslân 2018 in de binnenstad.

Leen een Fries
Leen een Fries is een initiatief van de Friese bibliotheken in het kader van LF2018, en blijft in de jaren hierna bestaan. Met het project willen de bibliotheken de ontmoeting en het uitwisselen van kennis en verhalen tussen mensen mogelijk maken. Iedereen kan meedoen, door een profiel aan te maken op www.leeneenfries.nl. Friezen en niet-Friezen kunnen elkaar lenen, daarnaast worden toeristen het komende jaar uitgenodigd om samen met een ‘leen-Fries’ op pad te gaan.

Foto: Erikjan Koopmans. 
Leen een Fries gaat om bijzondere verhalen in kleinschalige ontmoetingen. Bij de proeverij van 27 januari kan iedereen het project zelf beleven.

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators