Wat is een Culturele Hoofdstad van Europa?

„Culturele Hoofdstad van Europa is een internationaal cultureel project dat als doel heeft de diverse culturen van Europa voor het voetlicht te brengen. Culturele Hoofdstad is op het gebied van kunst en cultuur  Europa's meest ambitieuze evenement. Het werkt zo: voor elk jaar houden twee landen uit de Europese Unie een nationale verkiezing. In deze landen wordt uiteindelijk door een internationale jury één stad aangewezen om een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa te zijn. Voor 2018 is Leeuwarden één van de twee Europese steden en daar zijn we nogal trots op! Maar het is niet alleen een Fries feestje; Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is een nationaal Nederlands evenement met als epicentrum Leeuwarden en de provincie Fryslân.”

Waarom won Leeuwarden de titel?

„De Europese jury in 2013 raakte het meest overtuigd van de ideeën uit ons bid book (presentatieboek). Centrale thema in het bid book was Iepen Mienskip; het van onderop en in open verbinding met de wereld, samenwerken aan een betere wereld. Dat van onderop samenwerken zien we terug in alle projecten van het programma van 2018 door de betrokkenheid van allerlei individuen, verenigingen, organisatie en bedrijven.

Vooral het idee om met de evenementen daadwerkelijk iets blijvends achter te laten deedmenig jury-hart sneller kloppen. We vinden dat de culturele initiatieven iets moeten betekenen. Dat ze onze manier van denken en leven een frisse impuls geven. Dan kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld op het gebied van schoon drinkwater, de multiculturele samenleving, duurzame innovatie en armoedebestrijding. We willen deze kans met beide handen aangrijpen, want pas in 2033 komt Nederland opnieuw in aanmerking om een Culturele Hoofdstad te nomineren.”

Wat is dat eigenlijk, de iepen mienskip?

,‚Iepen mienskip is het thema van ons programma: Leeuwarden-Fryslân 2018. Met honderden projecten laten we in 2018 een iepen mienskip zien aan Nederland en de rest van Europa; een eigenwijze en betrokken gemeenschap met oog voor elkaars ideeën, mogelijkheden én uitdagingen. Door onze culturele kleur in 2018 ten toon te stellen, willen we verbinding maken met de verschillende gemeenschappen over heel Europa. Zowel virtueel online als ‘in het echte leven’.”

Wordt er samengewerkt tussen LF2018 en Valletta2018‚ de beide Culturele Hoofdsteden van Europa in 2018?

„Jazeker, we werken samen op veel niveaus en tussen verschillende disciplines. PoeticPotatoes (regelmatige uitwisseling van Maltese en Bildtse aardappelen en gedichten) en Look@Me (filmproject) zijn daarvan voorbeelden. Een ander voorbeeld is het project dat het Friesland college (D’Drive) samen met een Maltese school aangaat; exposities en uitwisselingen resulteren hierbij in gezamenlijke producties voor Opera Spanga. Docenten uit beide steden geven daarnaast workshops aan elkaars leerlingen en samen ontwerpen ze kostuums voor de Opera Aida, ook een programmaonderdeel van LF2018.”

Wat gebeurt er met de ideeën van de Friezen ten aanzien van 2018?

„Initiatiefnemers melden zich bij de loketten in hun gemeente, bij Stipe.frl, met de Greidesessies, het Iepen Mienskipsfûns van de provincie en in het Informatiecentrum in de Blokhuispoort. De plannenmakers krijgen advies en worden verder op weg geholpen. De projecten nemen we op in een evenementenkalender. Op die manier houden wij de spreiding in de gaten, zodat er een gevarieerde agenda ontstaat. De steun van LF2018‚ gemeente en/of provincie is in sommige gevallen financieel. Een voorbeeld hiervan is De Iepen MienskipsFûns-Bonus (IMF-Bonus) van 2.018 euro.”

Waarom doen er geen Friese kunstenaars mee aan de 11Fountains?

‚‚ln verreweg de meeste projecten werken Friezen met elkaar samen. Of ze nu kunstenaar, ondernemer of vrijwilliger zijn. 11Fountains is een project dat zich ook op de internationale cultuurtoerist richt. Daarom hebben we gekozen voor een elftal kunstenaars dat tot de internationale top van de kunstwereld behoort en uit steeds andere landen komt.”

Antwoord niet gevonden?

Financieel

Programma

Contact

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators