Wat is het budget van LF2018 en hoeveel geld is er binnen?

„De begroting is gedekt en dat is ongeveer 72-74 miljoen euro, bestaande uit nieuw geld, bestaand geld uit samenwerkende organisaties en de inzet van mensen. Onze projectleiders, fondsen- en sponsorwervers proberen nog extra financiële middelen binnen te halen. Om het in context te zetten: vorige Culturele Hoofdsteden zoals Mons (2016), Rotterdam (2001) en Aarhus (2017), werkten met budgetten tussen de 51 en 71 miljoen euro.”

Hoeveel van het begrote geld gaat naar de projecten van Culturele Hoofdstad?

,‚De stichting LF2018 is een regieorganisatie en heeft ongeveer 53 miljoen euro gereserveerd ter ondersteuning van de projecten die onder de ‘paraplu’ van de stichting vallen.”

Hoe komt LF2018 aan de financiering?

„Gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân nemen een groot deel van de financiering voor hun rekening, waarmee zij Culturele Hoofdstad 2018 mogelijk maken.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken hebben in totaal een bedrag van 7,5 miljoen euro toegezegd. De bijdrage van de Europese Unie is 1,5 miljoen euro. Deze bedragen zijn definitief toegezegd, op basis van onder andere de kwaliteit van het programma.

Naast bijdragen van de overheden bestaat de financiering uit lokale, nationale en internationale fondsen, bijdragen uit het bedrijfsleven en merchandise/ticketing.”

Zoeken de projecten samen met de organisatie LF2018 naar subsidies?

„Bij een aantal fondsenaanvragen trekken we samen met projecten op. Waar het kan doen we het zoveel mogelijk samen. Een groot aantal fondsen staat dat echter niet toe, omdat ze alleen deelprojecten willen financieren.”

Hoeveel hoofdsponsors heeft LF2018?

„Drie: ING, het LOF en Arriva.”

Antwoord niet gevonden?

Achtergrond

Programma

Contact

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators