Wanneer is de officiële opening van het Culturele Hoofdstadjaar?

„We trappen officieel af in het weekeinde van 26 en 27 januari 2018. Niet alleen Leeuwarden wordt in cultureel feestgedruis ondergedompeld, maar heel Friesland! We hebben artistiek leider Ira Judskovkaja gevraagd om het tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken. Zij en haar team van Tryater werken momenteel aan de invulling van het programma.”

Wanneer maken jullie het volledige programma bekend?

„Dat hebben we op dinsdag 3 oktober 2017 gedaan. Net als veel voorgaande Culturele Hoofdsteden van Europa, maken we het programma ongeveer 100 dagen voor het begin van 2018 bekend.”

Wat is het verschil tussen het hoofd- en mienskipsprogramma?

„Het hoofdprogramma bestaat grotendeels uit de evenementen zoals we die in 2013 in het winnende bid book beschreven. Dit is de programmapresentatie aan de Europese jury. Het zijn de initiatieven die bedacht zijn door programmamakers binnen LF2018. Het zijn ook de projecten die wij financieel ondersteunen. Het hoofd- of kernprogramma bestaat uit ongeveer 60 projecten. Daarnaast vindt in 2018 het mienskipsprogramma plaats, gemaakt door de Friese bevolking zelf. Het zijn ideeën uit de dorpen, het platteland en de steden. Denk hierbij aan een toneelvoorstelling in een dorp of een wereldrecordpoging om de grootste gehaakte deken ter wereld te maken.”

Hoeveel projecten uit jullie hoofdprogramma gaan door?

„Ongeveer 80 procent van het programma uit het oorspronkelijke bid book is overeind gebleven.”

Hoe veilig wordt het eigenlijk?

,,Voor alle producties worden veiligheidsplannen opgesteld volgens de gemeentelijke richtlijnen. Voor de evenementen worden vergunningen alleen dan verstrekt, als ze voldoen aan die richtlijnen. Zonder de vergunning, gaat een evenement niet door. Indien de instanties inschatten dat er sprake is van een bovengemiddeld risico, zullen in overleg tussen burgemeester, politie en justitie aanvullende maatregelen worden genomen. Hierover vindt met regelmaat overleg plaats.  

Waar moeten al die mensen slapen?

,,In onze hotels, recreatieparken, B&B’s, campings en jeugdherbergen. Voor de meer avontuurlijke reizigers: bij producties in de openlucht (in het weiland), bij veehouders (in hun stallen), bij pop-up-campings (in en bij dorpen en wijken).”

Als er zoveel bezoekers komen, waar moeten die parkeren?

,,Op gewone dagen kunnen bezoekers terecht in de parkeergarages en –terreinen van de Friese steden. In Leeuwarden zal een extra Transferium komen bij WTC Expo. Bij de grote evenementen zullen tijdelijke parkeerplekken worden ingericht. Overigens stimuleren we vooral ook dat bezoekers komen met de trein, bus en zelfs boot. De provincie Fryslân heeft sterk geïnvesteerd in het weggennet, knooppunten bij Joure, Harlingen en de rondweg Leeuwarden zijn opgelost.”

Wat doen jullie aan monitoring?

,,Samen met onze publieke stakeholders, de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân, hebben we 32 KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) benoemd die onze financiële en maatschappelijke doelen transparant meetbaar zullen stellen. Als publieke nonfor-profit leggen we uiteraard financieel verantwoording af en maximale transparantie. Daarnaast willen we de best practices van andere Europese Culturele Hoofdsteden omarmen en plannen we een uitgebreide eindrapportage in 2019.

Voor welke projecten moet entree worden betaald? Wat is gratis?

,,De grote evenementen in de openbare ruimte, Opening, 8-ste dag, Lân fan Taal, Reuzen van Royal de Luxe, Places of Hope, At the Watergate, Re-opening zijn gratis te bezoeken. De bestaande evenementen, zoals Oranjewoud Festival of Welcome to the Village, zullen entree heffen zoals ze dat normaal ook doen. Dit geldt ook voor tentoonstellingen in musea en voorstellingen in theaters of op locatie.

Waar kunnen belangstellenden het beste terecht voor informatie?

,,Het Blokhuisplein 40 in Leeuwarden blijft het hele jaar geopend. Op verschillende plaatsen in de provincie zijn LF2018 Infopunten. Een overzicht staat op onze website (2018.nl) die de bezoekers straks in vier talen (Nederlands, Fries, Engels en Duits) op weg helpt.”

Waar zullen vermoedelijk de meeste mensen op af komen?

„Royal de Luxe brengt in augustus 2018 ongetwijfeld een paar honderd duizend mensen op de been in Leeuwarden. Het is op voorhand een unieke gebeurtenis, omdat het Franse gezelschap niet eerder in Nederland optrad. Wereldwijde bezoekersaantallen van dit gezelschap spreken tot de verbeelding: Antwerpen (2010) had 800.000 bezoekers, Londen (2006) kon rekenen op een miljoen en Mexico (2010) spande de kroon met 3,5 miljoen bezoekers.

Bij de grote tentoonstellingen in het Fries Museum over Mata Hari (start 14 oktober 2017) en Escher (start 28 april 2018), verwachten we veel bezoekers. Als de tentoonstelling over het werk van Alma Tadema in het Fries Museum een voorbode is, dan mogen we ons opmaken voor een flink aantal bezoekers. Deze tentoonstelling was ook onderdeel was van het programma van LF2018 en werd door 158.000 mensen bezocht. Dat was bijna het dubbele aantal bezoekers dan we verwacht hadden en het leverde de Friese economie maar liefst 7,6 miljoen euro op.

Het internationale muziekfestival At the Watergate verwacht dat zo’n 60.000 mensen naar Sneek en omstreken komen.

We verwachten voor Het Openingsweekeinde en Re-opening (slotmanifestatie) per dag tienduizenden bezoekers. Andere projecten die naar verwachting veel bekijks trekken, zijn 11Fountains‚ De Stormruiter, Farm of the World en Sense of Place.”

Hoeveel mensen verwachten jullie in 2018?

‚‚We verwachten dat de projecten van Leeuwarden-Fryslân 2018 door ongeveer vier miljoen mensen worden bezocht.”

Hoeveel geeft een bezoeker uit?

,,Uitgaande van een gemiddelde besteding van 20 euro per bezoeker bedraagt de omzet dan 80 miljoen euro.”

Waar worden de kaartjes online verkocht voor de voorstellingen?

„Dat kan op onze website (2018.nl), op de site van NDC mediagroep  (Van Plan) en uiteraard bij de kaartverkopende producties (zoals het Fries Museum, De Harmonie) zelf.”

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators