Iepen Mienskipsprogramma

Leeuwarden-Fryslân 2018 krijgt een hoofdprogramma en een Iepen Mienskipsprogramma; samen vormen ze het totaalprogramma. De Friezen hebben massaal laten zien te willen dromen, te willen doen en anders te durven zijn.

Ze haken samen met tientallen nationaliteiten niet alleen de grootste deken ter wereld, de agenda met mienskipsinitiatieven puilt uit met honderden evenementen.

Die explosie van creativiteit, dêr giet it om. Van Workum tot Burum en van De Hoeve tot Het Bildt, de iepen mienskip blijkt een kweekvijver van talent en bron van geweldige ideeën voor heel Nederland en Europa. Want je kunt voor de televisie blijven zitten en zien hoe de wereld om je heen verandert, of ’m uitzetten en samen met je buren je straat tot een mooiere plek maken.

Op deze pagina zie je een aantal projecten van mensen die de televisie uit hebben gezet en de mouwen hebben opgestroopt. Een greep uit de prachtige initiatieven van de mienskip:

Inside Out

Hoe kun je de beleving van het landschap verbeelden? Over die vraag gaat het in het project Inside Out in Franeker. De vorm staat al vast: een panoramaschildering, de inhoud nog niet. Die wordt bepaald in samenspraak met mensen uit de psychiatrie.

Beeldend kunstenaar Baukje Spaltro gaat met hen in gesprek over hoe zij het Friese landschap ervaren. Hoe spelen eigen stemmingen daarbij een rol? Als professioneel kunstenaar gaat Baukje met de deelnemers aan de slag om samen het Friese landschap op doek te vatten als een ‘mental landscape’. De uitkomst zal in de zomer van 2018 te zien zijn in een grote tent op het terrein van GGZ Friesland in Franeker.

Foto: Sjoerd Zwaan

Meet me at the Fountain

Wie in 2018 door het New York van 1900 wil wandelen, hoeft niet ver te reizen. Het Heechein in Akkrum wordt namelijk omgetoverd tot 6th Avenue uit 1900 en in het centrum wordt de voorgevel van het imposante The Big Store, het grootste winkelcentrum ter wereld destijds, nagemaakt.

Wie het winkelcentrum van binnen wil bekijken, kan genieten van levendige wandprojecties van de binnenzijde. De inwoners van Akkrum en Nes steken zichzelf in kledij uit die tijd. Het project komt tot leven met muziek, zang, dans en theater.

Akkrum is bij uitstek geschikt voor Meet me at the Fountain, The Big Store is namelijk gebouwd door Akkrumer Folkert Kuipers, die in Amerika als Frank Cooper door het leven ging. Hij was de helft van het bekende Siegel-Cooper duo dat meerdere legendarische warenhuizen op zijn naam heeft staan.

Leeuwarder Collectief

Peace, love, unity & having fun. Met de basisprincipes van de hiphop organiseert het Leeuwarder Collectief evenementen en workshops op wijk- en schoolniveau binnen gemeente Leeuwarden. Het doel: maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling in een open gemeenschap voor jong en oud.

Deze workshops lopen uiteen van dans, graffiti en rap tot poëzie en beatbox. Leeuwarden Collectief is gestart met drie wijkgerichte projecten voor jongeren en vier uitgaansevenementen voor hiphopbeoefenaars- en liefhebbers. Deze evenementen bevatten allen een open mic & floor, waar beoefenaars op het gebied van muziek en dans de gelegenheid kregen om hun talenten te laten zien.

Daarnaast heeft het Leeuwarder Collectief met hiphopartiesten uit de stad twaalf netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er een trefpunt moet komen waar de Leeuwardense hiphopcultuur een vaste plek krijgt. Hier maakt het Collectief zich hard voor.

Jirn-summertime

Niet één activiteit, maar een programma van drieënhalve dag vol activiteiten in Jirnsum. Onder de noemer Jirn-summertime zetten de inwoners het dorp op de kaart, op cultureel, kunstzinnig en sportief vlak, met voor elk wat wils. Voor elkaar en mei elkoar georganiseerd.

Jirn-summertime start op donderdagmiddag 31 mei, met een fakkeltocht vanuit Leeuwarden. Dit is de aftrap van een lang weekend, waarbij langs de Rijksweg allerlei activiteiten zijn: filmhuizen, oude foto’s van herkenbare locaties, Muzyk op ’e Dyk, Praamvaarten, Wateractiviteiten, Sylsbrêge-konsert, een reünie, wandelbuffet en heel speciale ‘Jirnsumer katsjes’ die als vlaggetjesversiering te bewonderen zijn.

It Erfskip

Bijzondere designobjecten, ambachtelijke producten of eigenzinnige hebbedingen. Onder de naam It Erfskip worden in co-creatie diverse Leeuwarden-Fryslân 2018 souvenirs gemaakt. Ieder souvenir met zijn eigen verhaal.

Denk aan een herinnering aan Friese ambachten, het prachtige Friese landschap of een koppeling met een onderdeel uit het programma van LF2018. Kortom: het wordt een bijzondere collectie!

Een souvenir dat het Erfskip-label krijgt, is ‘makke yn Fryslân’ en heeft een aantal uitgangspunten. Het is gemaakt van materiaal uit Fryslân, door bewoner(s) uit Fryslân in samenwerking met een ontwerper of kunstenaar van ver of dichtbij en vertegenwoordigt iets specifieks van Fryslân of een programmaonderdeel van LF2018.

De souvenirs worden op diverse plekken in Fryslân verkocht of tentoongesteld.

Greidhoek’ Festival

Eerst was er Klomprock en toen kwam Bob. Van een sympathieke, muzikale  benefietavond voor zwembad De Klomp in Wommels groeide in de geest van Bob Ross het succesvolle en eigenzinnige Greidhoek’ Festival. De eerste editie werd in 2011 opgezet, waarbij de zwembadvoorzitter het voortouw nam.

Met een mooi ploegje mensen met hetzelfde doel werd een intiem, tegendraads, eigenzinnig, creatief een jaarlijks uniek evenement in de regio georganiseerd. Het festival zit vol met muziek en allerhande kunstvormen.

Vanaf de start was het festival een succes ook al was dat in een oase van water en drek. Het festival groeit ieder jaar en zat afgelopen editie (2017) op zo’n 1600 bezoekers. Een sfeervol festival met geweldige muziek, eterij en bijzondere kunstprojecten. Greidhoek’ is origineel en afwisselend waarbij totale creatieve en artistieke vrijheid geldt voor alle deelnemers.

Eetbaar Dorpsbos Hantum

Bij veel dorpen in Fryslân zijn tegenwoordig moestuinen te vinden. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten en hun eigen groenten en fruit telen. In Hantum gaan de inwoners een stap verder: er wordt een eetbaar dorpsbos aangelegd.

Met het dorpsbos wil het dorp een ontmoetingsplek creëren voor alle inwoners. Door samen te zorgen voor het onderhoud van het bos, de oogst te verdelen, en cursussen te organiseren, kan de boomgaard uitgroeien tot een verbindende plek.

Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd door schapen van een zeldzaam ras. Zij gaan ervoor zorgen dat het gras onder de bomen kort blijft. Daarnaast geven de dieren een sfeervol beeld aan de boomgaard.

Een Brug Slaan

Twaalf culturele centra hebben de handen ineengeslagen om te laten zien wat er in Súdwest-Fryslân mogelijk is. Uit deze samenwerking is de theaterproductie ‘Een brug slaan’ ontstaan met toneel, muziek, zang en dans onder het thema water.

Water is namelijk van oudsher in de Zuidwesthoek van Fryslân een bepalende factor geweest. Vroeger was het essentieel voor vervoer tussen de geïsoleerd liggende plaatsen, tegenwoordig vooral van belang voor de recreatie.

De theatervoorstelling vindt plaats op elf locaties door de gemeente en wordt vormgegeven door een enthousiaste groep mensen in samenwerking met acteurs van Teatergroep Sult. ‘Een brug slaan’ is de metafoor tussen de deelnemende culturele centra en de ‘Mienskip’.

Bach Estafette

Al in de 18e eeuw wordt gesproken van ‘een schoone voorraad waarlyk’.  Dit culturele erfgoed zal in 2018 te bewonderen zijn door een Bach-estafette op monumentale orgels in Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek.

Jaarlijks treden in deze steden beroemde binnenlandse en buitenlandse organisten op. Vanzelfsprekend nemen de orgelwerken van Johann Sebastian Bach een grote plaats in in die concerten.

In Bolsward, Franeker, Harlingen, Leeuwarden en Sneek wordt van 24 maart tot en met 26 december 2017 in een reeks van 22 orgelconcerten het complete orgel-oeuvre van Bach uitgevoerd. Eind juli 2018 is een internationale orgelweek gepland. Verder komen er een orgelexcursie, een lezingencyclus en rondleidingen/ stadswandelingen in en rond de Waalse en Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Rasterhoff Festival

Het Burgemeester Rasterhoffpark is de ultieme plek om een festival te organiseren over circulaire economie. Naast een prachtig natuurpark is het ook een voormalige vuilstortplaats die illustreert hoe we het niet meer willen. De tijd van gebruiken en weggooien is voorbij, gebruiken en hergebruiken is de toekomst.

9 September 2018 is het Rasterhoffpark omgetoverd tot terrein van het Rasterhoff Festival. Onder het thema Samen Bewust Duurzaam krijgen inwoners van onder andere Gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren de kans om te zien en beleven wat circulaire economie inhoudt. Allerlei bewonersgroepen, bedrijven, instellingen, scholen en gemeenten vullen thema’s als Huis, Tuin & Verkeer en Duurzame Dorpen & Wijken in.

Daarnaast is de vaste wandelroute door het park aangekleed met kraampjes met allerhande duurzame (streek)producten en artikelen.

 

Hoofdsponsors
Hoofdsponsors
Businesspartners

Initiators