Ga naar inhoud
Favorieten 0

Je vloot verhuren via Friesland.nl

Merk Fryslân en HISWA Vereniging (hierna HISWA) zijn een samenwerking aangegaan om de verhuurvloot in Friesland boekbaar te maken. Het doel is om de bootverhuur in Friesland extra te promoten en meer boekingen voor de verhuurders te genereren. Deze module is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden van HISWA. De verhuurders aangesloten bij HISWA hebben een eigen boekingsmodule ontwikkeld waardoor consumenten snel een schip naar keuze kunnen selecteren uit verschillende verhuurbedrijven. Ook investeren deze HISWA verhuurders in een collectieve watersportcampagne (Welkom op het Water) om ook voor de toekomst voldoende nieuwe klanten te behouden en waar de gehele watersportsector van profiteert.

Koppeling/Api voor niet-leden
Bootverhuurbedrijven die niet zijn aangesloten bij HISWA Vereniging en die gebruik maken van een eigen boekingsmodule kunnen middels een API gekoppeld worden aan de boekingsmodule van HISWA genaamd HISWA Rental. De investeringen voor de API-koppeling zijn eenmalige kosten en zullen volledig worden doorberekend aan het verhuurbedrijf dat een koppeling wenst. Daarnaast wordt een jaarlijkse fee berekend voor het tonen van de schepen van de verhuurder op het door HISWA ontwikkelde boekingsplatform dat wordt getoond op www.friesland.nl. De kosten worden volgens onderstaande staffel verrekend per individuele verhuurvestiging in Friesland waar fysiek plezierjachten worden verhuurd. 

Tariefstructuur per individueel bootverhuurbedrijf op 1 locatie*

1-5 schepen 450 euro/jr  
5-10 schepen 750 euro/jr 
10-20 schepen 950 euro/jr 
20-40 schepen 1550 euro/jr 
50-75 schepen 2550 euro/jr 
75-100 schepen 3950 euro/jr
> 100 schepen prijs op aanvraag

  • Eén kajuitboot/sloep staat tot 3 open boten. Ter illustratie: heeft u 10 open boten in de verhuur dan valt u in de prijscategorie 1 - 5 schepen etc.
  • Eenmalige koppelings/ontwikkel-kosten via API door internetbureau: op basis van gemaakte uren door het internetbureau.
  • Vragen aan de internet helpdesk op basis van 85 euro/uur en rechtstreeks met hen te verrekenen.
  • Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
  • Betaling aan HISWA zal in één keer voor het totaalbedrag plaatsvinden via automatische machtiging.
  • Er wordt afgerekend naar rato van het aantal maanden tot 1 mei ieder jaar. Ter illustratie: starten in juni is 11 maanden betalen.
  • Meerdere verhuur locaties in Friesland, prijs op aanvraag.
  • De verhuurwebsite wordt in twee talen aangeboden: https://boothuren.friesland.nl/ en https://bootsurlaub.friesland.nl/

Contractperiode:
De contractperiode loopt van 1 mei tot 1 mei het daaropvolgende jaar.

Beëindiging overeenkomst:
Opzegging van de overeenkomst met HISWA dient ten minste drie maanden voor het beëindigen van de overeenkomst schriftelijk dan wel per mail, info@hiswa.nl, plaats te vinden (dus voor 1 februari). Deze overeenkomst wordt, tenzij er conform de voorwaarden wordt opgezegd, telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk evenals restitutie van de deelnemersbijdrage. Een aanpassing van het tarief door HISWA zal tenminste 3 maanden voor de nieuwe contractperiode worden bekendgemaakt. HISWA houdt zich het recht voorbehouden om zonder opgaaf van redenen nieuwe deelnemers die niet bij HISWA zijn aangesloten te weigeren dan wel om het contract eenzijdig te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. 

Aansprakelijkheid
HISWA kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor internetstoringen of het tijdelijk niet werken van de boekingsmodule-koppeling (API). Wel zal HISWA trachten eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. In zake waarin dit reglement niet voorziet bepaalt HISWA Vereniging. 

Vragen?
Meer informatie kunt u opvragen bij Jan Ybema van HISWA per telefoon: 06-53836455 of per e-mail: j.ybema@hiswa.nl