Toer de Boer - landschap

Panorama Nederland: Toer de Boer

Dit evenement heeft al plaatsgevonden

Op zaterdag 25 mei a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur organiseren zes boerenbedrijven uit het Stienser Âldlân een fiets/wandeltocht voor jong en oud. Deze ondernemers nodigen u van harte uit om op deze bedrijven een kijkje te komen nemen. Op alle deelnemende bedrijven worden koeien gehouden, is er veel aandacht voor weidevogels en is er op vele manieren geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie.

Startpunt: Boerderij Dijkstra, Tichelwurk 21, 9051 LB Stiens

Fiets- of wandelroute in het Stienser Âldlân
De fiets- of wandelroute kunt u zelf samenstellen. De totale a…

Lees verder

Op zaterdag 25 mei a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur organiseren zes boerenbedrijven uit het Stienser Âldlân een fiets/wandeltocht voor jong en oud. Deze ondernemers nodigen u van harte uit om op deze bedrijven een kijkje te komen nemen. Op alle deelnemende bedrijven worden koeien gehouden, is er veel aandacht voor weidevogels en is er op vele manieren geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie.

Startpunt: Boerderij Dijkstra, Tichelwurk 21, 9051 LB Stiens

Fiets- of wandelroute in het Stienser Âldlân
De fiets- of wandelroute kunt u zelf samenstellen. De totale afstand van de route is ongeveer 15 km. Aan de hand van een kaartje kunt u zien welke bedrijven deelnemen en wat er allemaal te beleven is.  Zo kunt u op het ene bedrijf een traditionele melkstal bekijken en op een ander bedrijf de melkrobot.  Ook wordt er uitleg gegeven over de mestvergister die mest omzet in energie voor verwarming van het zwembad in Stiens.

Kinderactiviteiten
Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten zoals, koeien voeren, een puzzeltocht, koe melken of een ritje op de pony. Naast vele koeien zijn er kalfjes, schapen, geiten kippen, konijnen en paarden te bewonderen.

Natuurbeheer
Op het Stienser Âldlân wordt veel aan natuurbeheer gedaan. Zo zijn er percelen met uitgestelde maaidatum waardoor jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras. Ook wordt het waterpeil kunstmatig hoog gehouden en zijn delen grond onder water gezet, een zogenoemde plasdras Deze is te bewonderen vanuit de vogelkijkhut. Dit alles wordt gedaan om goede foerageergebieden te creëren voor onze weidevogels. Langs de route zijn deze gebieden via herkenningspunten aangegeven.

Tijdens de tocht kun je op de bedrijven genieten van zuivelproducten, koffie/ thee en voor de grotere trek is er op Tichelwurk soep en een broodje verkrijgbaar.

Nieuwsgierig geworden; Kom dan langs op het Stienser Âldlân!

Lees minder

Neem alvast een kijkje

Prijzen

  • Gratis

In de buurt

Toon resultaten