Panorama Nederland - Groenlunch - Theo Vogelzang

Panorama Nederland - Groenlunch

Dit evenement heeft al plaatsgevonden

Landbouw en landschap in Friesland, van landschapspijn naar landschapsbeleving

In Fryslân is al een tijdje een discussie aan de gang over veranderingen in de landbouw. Overheden, de burger, allemaal willen ze graag dat de boer meer boert in harmonie met de natuur. Het is echter de vraag wie deze transitie gaat betalen. Wordt alles bij de boer neergelegd of zijn er ook andere nieuwe verdienmodellen mogelijk?

Theo Vogelzang
Spreker tijdens de Groenlunch is Theo Vogelzang, onderzoeker aan de Wageningse Universiteit. Hij gaat in op hoe de landbouw in Fryslân er in de toekomst uit zou kunnen zien. Hij gaat in op mogelijke verdienmodellen ondermeer gericht op het veenweidegebied. Naar zijn mening kan natuurinclusieve landbouw in de veenweidegebieden de sleutel vormen voor een duurzame toekomst voor landbouw en landschap.

Groenlunch
Deze groenl…

Lees verder

Landbouw en landschap in Friesland, van landschapspijn naar landschapsbeleving

In Fryslân is al een tijdje een discussie aan de gang over veranderingen in de landbouw. Overheden, de burger, allemaal willen ze graag dat de boer meer boert in harmonie met de natuur. Het is echter de vraag wie deze transitie gaat betalen. Wordt alles bij de boer neergelegd of zijn er ook andere nieuwe verdienmodellen mogelijk?

Theo Vogelzang
Spreker tijdens de Groenlunch is Theo Vogelzang, onderzoeker aan de Wageningse Universiteit. Hij gaat in op hoe de landbouw in Fryslân er in de toekomst uit zou kunnen zien. Hij gaat in op mogelijke verdienmodellen ondermeer gericht op het veenweidegebied. Naar zijn mening kan natuurinclusieve landbouw in de veenweidegebieden de sleutel vormen voor een duurzame toekomst voor landbouw en landschap.

Groenlunch
Deze groenlunch is onderdeel van een totaalprogramma over "panorama Nederland" en wordt georganiseerd door Friese Milieu Federatie. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Lunch kan gekocht worden in het Grandcafé Kanselarij. 

Datum: maandag 3  juni 2019
Grandcafé open: 9.00 uur
Groenlunch 12.00 – 13.00 uur
Locatie: De Kanselarij Turfmarkt 11,  Leeuwarden
Toegang: Gratis
Aanmelden: Meld je hier aan voor de Groenlunch

Lees minder

Prijzen

  • Gratis

In de buurt

Toon resultaten