Flyer

In moaie jun yn oktober

Dit evenement heeft al plaatsgevonden

It Lemster shantykoor en De Lemster Wiven , tegearre mei in grut tal gastsolisten en in grutte kombo, bringe "In moaie jun yn oktober". In trijeluk fan toaniel, sang en musyk mei twa kear in skoft dertusken. Yn "In fearns ieu fertier op' Lemmer", it part nei it grutte skoft, meitsje wy in kar ut ferskate Lemster revu's en musicals, lykas: Izeren Aal, it Lemster fiskwiif, De Nijjiersrevu, It Fjouwerspan sjongt Tetman de Vries, Blikstienders mei Fryslan heite en Krabbecocktail.

Boppedat wurdt der songen troch Janneke Warringa en Jaqueline Boek tegearre mei Popke Haga.

Yn it earste part sjonge de shantys en de wiven harren moaiste numers en it twadde part wurdt fersoarge troch us toanielploech mei "Lemmer, wy komme der oan", in ienakter spesjaal skreaun foar dit programma.

Der wurdt spile op in grut poadium en der is plak foar 300 taskogers 

O…

Lees verder

It Lemster shantykoor en De Lemster Wiven , tegearre mei in grut tal gastsolisten en in grutte kombo, bringe "In moaie jun yn oktober". In trijeluk fan toaniel, sang en musyk mei twa kear in skoft dertusken. Yn "In fearns ieu fertier op' Lemmer", it part nei it grutte skoft, meitsje wy in kar ut ferskate Lemster revu's en musicals, lykas: Izeren Aal, it Lemster fiskwiif, De Nijjiersrevu, It Fjouwerspan sjongt Tetman de Vries, Blikstienders mei Fryslan heite en Krabbecocktail.

Boppedat wurdt der songen troch Janneke Warringa en Jaqueline Boek tegearre mei Popke Haga.

Yn it earste part sjonge de shantys en de wiven harren moaiste numers en it twadde part wurdt fersoarge troch us toanielploech mei "Lemmer, wy komme der oan", in ienakter spesjaal skreaun foar dit programma.

Der wurdt spile op in grut poadium en der is plak foar 300 taskogers 

Op 27 en 28 oktober, sneons 19.30 en sneins 14.30 oere. 

Spylplak: De Hege Fonnen, Betelgeuze, Lemmer.

Kaartferkeap: Primera, Lemmer. 

Priis: 12.50, m.y.f. in drankje yn it skoft.

Lees minder

Prijzen

  • Volwassenen€ 12,50
  • m.y.f. konsumpsje yn it skoft
  • Betaalmogelijkheden: Contant

In de buurt

Toon resultaten