Swalkroute Minnertsga

1 uur 35 minuten (8,0 km)

In en rond Minnertsga ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond 'Lyts Hermana'. Er was ook…

Lees verder

In en rond Minnertsga ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond 'Lyts Hermana'. Er was ook een 'Great Hermana', de boerderij die daar nu staat met die naam, is gebouwd in 1772. In het dorp zijn nog vele restanten terug te vinden van de spoorlijn Stiens- Harlingen. De laatste personentrein reed in 1970, tijdens een excursie. Via deze lijn werden ook vele landbouwproducten opgeslagen en vervoerd. De aardappelen werden in Harlingen op de boot gezet voor export. De koelinrichting van de voormalige aardappelveiling staat er nog steeds. Deze kunt u zien als u bij de Stationsstrjitte een stukje verder loopt. Firdgum, een klein dorp met ca. 100 inwoners wordt al in kronieken van de achtste eeuw genoemd als Ferdingaheem (heem van Ferdinga). Maar mogelijk komt de naam van Feirdigheim, wat verwijst naar een veerpont over de Middelzee naar Stiens. Opvallend is de alleenstaande toren, waarvan de kerk in 1792 werd afgebroken. In de voormalige school (gesloten in 1934) is tegenwoordig Museum en Archeologisch steunpunt Yeb Hettinga Skoalle gevestigd. Oude landbouwwerktuigen en terpvondsten uit de vroege middeleeuwen vormen het hart van het museum, dat ook regelmatig onderdak biedt aan allerlei wisselende exposities. Tegenover het museum reconstrueert de Groninger archeoloog Daniël Postma een 700 jaar oud- Fries zodenhuis. De zoden van dit gebouw komen uit de buitendijkse kwelder van het Noorderleech. Bij de Dijkshoek kruist de Armendijk met de oude waddenzeedijk. De hardstenen pilaar (de zogenaamde Terminus) gaf vroeger de grens aan van een voormalig waterschap. De Armendijk zorgde er rond 1500 voor dat de zee werd tegengehouden waardoor het Bildt kon ontstaan. In vroeger tijden was de Griene Dyk de zeedijk die het water van de Middelzee keerde. Nadat de oude Bildtdijk aangelegd werd, verloor de Griene Dyk zijn functie.

Lees minder

Dit ga je zien

Startpunt: Wiersterdyk 3 (P-plaats Hemmemastate)
9041 VL Berltsum
Eindpunt: Wiersterdyk 3 (P-plaats Hemmemastate)
9041 VL Berltsum