Swalkroute Raerd

3 uren (30,0 km)

Na de samenvoeging van Rauwerdahem, Utingeradeel en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk valt meteen op. De uit 1814 daterende hervormde kerk staat op een verhoogd kerkhof. In het interieur bevindt zich een aantrekkelijk 18de eeuwse inventaris met enkele rouwborden van de familie Van Eysinga en Van Sminia. Het voormalige gemeentehuis huisvest nu Doarpswurk). Doarpswurk ondersteunt dorsbelangenverenigingen en dorpshuisbesturen. Tegenover het gemeentehuis staat het prachtige dorpshuis. Het oude café is grotendeels door de Raerders zelf verbouwd en gefinancierd.

Dit ga je zien

Startpunt: Aldedyk
9012DH Raerd
Eindpunt: Aldedyk
9012DH Raerd