Swalkroute Sexbierum

1 uur 35 minuten (8,0 km)

Bij de molen staat een piramide waar zich een vestiging van kinderattractiepark Ballorig bevindt. De molen de Korenaar werd in 1990 gerestaure…

Lees verder

Bij de molen staat een piramide waar zich een vestiging van kinderattractiepark Ballorig bevindt. De molen de Korenaar werd in 1990 gerestaureerd. In de ruimte onder en naast de molen zijn veel tegeltableaus te zien, bijna allen van de Harlinger Tegelfabriek. Liauckema State was reeds rond het jaar 1000 het trotse bezit van geslacht Liauckema. Helaas is het kasteel in 1824 gesloopt. De Poort en slotgracht met singels zijn gebleven. Op de plaats van het kasteel staat sinds 1957 een ‘landhuis’ net als het kasteel vroeger, omgeven door water. De ophaalbrug is vervangen door een dam. Binnen de singel is omstreeks 1850 een kop-hals-rompboerderij gebouwd met Friese geeltjes. De Friese zeeheld Tsjerk Hiddes de Vries werd in 1622 in Sexbierum geboren, de gevelsteen in Aldbuorren 3 herinnert daaraan. In de grote kerk uit de 12de eeuw zit een kansel met rijk houtsnijwerk. Noordelijk van de molen ligt een 6 m hoge stinswier als heuvel midden in het bouwland. Een oude vluchtplaats, maar misschien ook wel een oud verdedigingswerk. De wier aan de Ottemaleane, is één van de 3 of 4 stinswieren die Fryslân nog heeft, en dus een overblijfsel van een verdedigingswerk. Pietersbierum valt als voordorpje van Sexbierum vooral op door haar eigen kerkje uit 1845 gewijd aan Petrus en gebouwd op oudere fundamenten. Het Damorgel staat op de monumentenlijst. Op het kerkhof zijn ook oorlogsgraven.

Lees minder

Dit ga je zien

Startpunt: Greate buorren
9088 AE Wirdum
Eindpunt: Greate buorren
9088 AE Wirdum