Ga naar inhoud
MAP

Reformatiestad Franeker Fietsroute

(56,2 km)

  • Download GPX
    Download hier een .gpx bestand van de route, dit kun je inladen op je GPS apparaat, navigatiesysteem of app.

Franeker was tijdens de reformatie een erg belangrijk baken. Met de Universiteit  van Franeker (1585 -1811) werden onder andere theologen en juristen opgeleid in de leer van Luther en Calvijn. Niet ver van de Elfstedenstad startte Menno Simons in Witmarsum en Pingjum een discussie over de volwassendoop. Volgelingen van Simons waren hun leven niet veilig en kwamen bijeen in schuilkerkjes. Met deze fietsroute door het Friesland van de reformatie ziet u de historische binnenstad van Franeker, het monument van Menno Simons en enkele Doopsgezinde kerkjes, of hun oude locatie.

Dit ga je zien

09
09
1

De Mouterij

De Mouterij
ZILVERSTRAAT 46
8801 KC Franeker
De Mouterij
2

Grand Café De Doelen

Breedeplaats 6
8801 LZ Franeker
Grand Café De Doelen
3

Museum Martena & VVV Franeker

Voorstraat 35
8801LA Franeker
Museum Martena & VVV Franeker
15 16 96 32 30
4

E-bike oplaadpunt - Herberg De Gekroonde Leeuw

Sytzamaweg 15
8822 VB Arum
E-bike oplaadpunt - Herberg De Gekroonde Leeuw
5

De Nije Trije

Nesserlaan 4 A
8749 TC Pingjum
De Nije Trije
6

Het Schuilkerkje

Grote Buren 28
8749 GE Pingjum
Het Schuilkerkje
75
7

Recreatiecentrum Mounewetter

Mouneplein 1
8748DT Witmarsum
Recreatiecentrum Mounewetter
8

Mevrouw de Molenaar

Mouneplein
8748 DT Witmarsum
Mevrouw de Molenaar
9

Menno Simons Monument

it Fliet
8748 EA Witmarsum
Menno Simons Monument
99 27 28
10

Slachtehiem

Bayumerleane 5
8823SH Lollum
Slachtehiem
35 72
11

Boerencamping Ny Herema

Boerencamping Ny Herema
Franekerweg 30
8804 NA Tzum
Boerencamping Ny Herema
38 48 83 94
12

De Gauwe Krakeling Winsum

Lytse Streek 6
8831 XW Winsum
De Gauwe Krakeling Winsum
03
13

Camping de Slypstien

Camping de Slypstien
Westerein 31
8842 LA Wjelsryp
Camping de Slypstien
14

De Stadsherberg

Oud Kaatsveld 8
8801 AB Franeker
De Stadsherberg
09

Beschrijving

09

U start bij Fietsknooppunt 9 Op het parkeer terrein kunt u eventueel de auto parkeren.

U fietst over het bruggetje en wijkt van de route af door rechts naar het Noorderbolwerk te fietesen. Hier ziet u aan de linkerkant oude Mouterij, een voormalig schuilkerkje.

U fietst weer terug naar het Leeuwarderend en slaat rechtsaf. Over het water en langs de Martinikerk. U fietst door het centrum van de academische stad Franeker.

U kunt natuurlijk altijd even stoppen bij een van de horeca gelegenheden of een bezoekje brengen aan het Museum Martena.

Bij Knooppunt 15 slaat u linksaf de Vijferstraat in en fietsen weer over het water naar de Harlingerweg tot aan knooppunt 16. Hier slaat u linksaf naar Kiesterzijl, het van Harinxma kanaal over en dan rechts naar de Slachtedijk.

Op het kruispunt bij knooppunt 96 gaat u rechtdoor op de Herbijumerweg richting Achlum, knooppunt 32 . Vanaf hier fietst u naar Arum over de Monnikenweg naar knooppunt 30. Hier kunt u van de route afwijken door linksaf te slaan naar de Sytzamaweg en een kopje koffie bij de Herberg De Gekroonde Leeuw te halen terwijl de e-bike oplaadt of u gaat rechtsaf op de Sytzamaweg en dan links naar de Groenedijk, Hanialaan en linksaf naar de Nesserlaan (u wijkt hier van de route af) zo naar Mini camping De Nije Trije vlak buiten Pingjum midden in het stoere Fryske landschap. 

Als u weer teruggaat naar de route dan slaat u rechtsaf naar de Riegeweg en vervolgens links naar de Nijenhuisweg en weer links de Pibemalaan op, vervolgens rechts naar de Kerkstraat en rechts naar Grote Buren (u wijkt van de route af) Hier vindt u Het Schuilkerkje Streng en sober, de vermaningen van de doopsgezinden geven een goed beeld van het geloof in de begintijd. Geen orgel, want zingen mocht niet. Ook niet in Pingjum.

Wanneer u een stukje terug fietst naar de route over de Grote Buren komt u bij de Mulierlaan. U fietst verder tot aan knooppunt 75 in Witmarsum. Hier wijkt u van de route af door bij de rotonde rechtdoor te fietsen over de Pingjumerstraat linksaf over het water meteen weer rechts op het Oostend via de Molenweg langs het water en linksaf de Spinnekop op, rechtsaf De Tsjasker op en het Mouneplein op. Hier kunt u bij Mevrouw de Molenaar Mennobôle kopen, brood vernoemd naar Menno Simons.

U gaat weer terug naar De Tsjasker (links) en gaat dan rechts via Tsjerkelân, Oosterstraat  rechtsaf naar de Menno Simonsstraat. Aan It Fliet vindt u het Monument van Menno Simons en de contouren van het kerkje.

U fietst weer naar de route via de Easthimmerwei in noordelijke richting en slaat rechtsaf naar de Arumerweg richting knooppunt 99 en 27. Hier slaat u rechtsaf naar de Allengaweg , Hizzaarderlaan richting Lollum. Bij de kerk slaat u links af naar Buren, Berghuizerweg naar knooppunt 28 rechtdoor over de Lollumerweg naar knooppunt 35 en daar slaat u rechtsaf Laakwerd in richting Tzum. Bij knooppunt 72 slaat u rechtsaf over het water de Holpijp in, vervolgens rechtsaf naar de Franekerweg. U kunt eventueel even stoppen bij boerdencamping Ny Herema, aan de voet van de hoogste kerktoren van Friesland, in het terpdorp Tzum. 

U kunt ook verder fietsen en via Oostelijk Achterom, Nieuwbuursterweg, De Warren, rechtsaf naar de Plattedijk. Bij knooppunt 38 linksaf naar de Felsumerleane, Tsjerkebuorren, Swachlumerleane rechtsaf naar de Laekwerterwei, en Spyk naar knooppunt 48. Hier gaat u rechts met de bocht mee naar de Sassingawei. Deze weg gaat over in de Monsamabuorren en de Lewei. Bij knooppunt 83 slaat u linksaf naar It Sân richting Britswerd.

u fietst nu op de Kleasterdyk,langs een terp en zijn kerk en slaat linksaf naar Froonackerdyk richting Wammert en slaat linksaf naar It Hynstewead richting Easterlittens. U slaat rechtsaf naar de Bearderdyk en via de Gele Buorren linksaf naar de Dekemawei in Baard de brug over naar knooppunt 94.

De Dekemawei gaat over in de Meamert. Bij de rotonde slaat u rechtaf naar de Froonackerdyk richting Winsum. Deze weg volgt u naar Wjelsryp. Hier slaat u linksaf naar Westerein knooppunt 3. Bij de Welsrijperweg slaat u linksaf naar Lutje Lollum. Hier vervolgt u uw weg via de gelijknamige straat Lutje Lollum en slaat rechtsaf naar de Tzummerweg richting Franeker.  U fietst weer naar het beginpunt via de Parallelweg, Stationsweg, Oud Kaatsveld naar knooppunt 9.

09
09
09
15
16
96
32
30
75
99
27
28
35
72
38
48
83
94
03
09

Kenmerken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, tips en aanbiedingen van Friesland.nl


Menselijke validatie is mislukt

Lees hier hoe wij omgaan met je gegevens