Swalkroute Wijnaldum - 1b

2 uren (10,0 km)

De route leidt u door het akkerbouwgebied ten noorden van Wijnaldum, langs de zeedijk en enkele markante gebouwen. Oostelijk van “Winaam” liggen een aantal glooiingen van terpresten. Hier hebben archeologische vondsten de oude bewoning uit het begin van de jaartelling bevestigd. In het dorp is een kleine sfeervolle dorpskom. De kerk heeft een rijke historie, maar ze is in 1931 bijna geheel herbouwd en heeft o.a. nog een prachtige kansel uit 1728. Het schelpenpad oostelijk van ‘Winaam’ laat duidelijk het hoogteverschil zien tussen een stuk wel en niet afgegraven terpglooiing. In 2000 is het archeologisch steunpunt geopend. In de oude consistorie is een tentoonstellingsruimte die bezoekers een idee geeft van de geschiedenis en de archeologische vondsten van het dorp. Zowel de kerk als het steunpunt kunt u bezichtigen door een sleutel te halen bij de aldaar aangegeven adressen.

Dit ga je zien

Startpunt: Fopma's reed (P-terrein)
9089 BB Wytgaard
Eindpunt: Fopma's reed (P-terrein)
9089 BB Wytgaard