Koningspad - Route Lippenhuizen-Tijnje

2 uren 40 minuten (14,0 km)

Kennismaking met een oud cultuurlandschap

De benedenloop van beekdal de Boorne, ook wel Oud- of Koningsdiep, behoort tot de schaarse juweeltjes in de pronkkamer vol natuurschoon. De gaafheid van het beekdal is naar Nederlandse maatstaven groot. Rome, ten noorden van het Ouddiep bij Beetsterzwaag en de Van Oordt’s Mersken boven Terwispel zijn goed voor ruim 3 hectare van de slechts 30 hectare blauwgrasland in Nederland. In het voorjaar kleuren de vroegere hooilanden uitbundig geel. Hier liggen nog altijd de best ontwikkelde dotterbloemgraslanden van Fryslân. 

Dit ga je zien

Startpunt: De Buorren
8408 HA Lippenhuizen
Eindpunt: Lippenhuizen