Direkt zum Hauptinhalt
Favoriten 0

Proeftuin de Welle

Koufurderrige

Grasgroei en grasbenutting op natte veengrond

In Proeftuin De Welle is sprake van een drooglegging van 20 tot 40 cm. Het project richt zich op de handhaving, de productie en de benutting van grassen.

Proeftuin De Welle is ingericht in drie percelen. Perceel 1 heeft een drooglegging van 20 cm onder het maaiveld. Het 2e perceel heeft een drooglegging van 40 cm. In beide percelen zijn stroken ingezaaid met verschillende grasmengsels. Dit zijn zowel gangbare grasmengsels als grasmengsels die geschikter kunnen zijn voor natte omstandigheden. Het 3e perceel, met een drooglegging van 20 cm, is ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. 

Tijdens de proef worden in perceel 1 en 2 de volgende gegevens gemonitord: grondwaterstand, slootpeil, gewasopbrengst, voedingswaarde gras, samenstelling van de grasmat, draagkracht, bedrijfsvoering, bemesting en bodemverdichting.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Proeftuin de Welle

Nummer 43
8529 MK Koufurderrige
Route planen

vanaf jouw locatie

Zeige Suchergebnisse