Elf Städte

De waterpoort van Sneek is een van de historische kenmerken die de elf Friese steden zo bijzonder maken.

Sneek

IJlst

IJlst

Sloten

Stavoren

Hindeloopen

Franeker

Workum

Bolsward

Harlingen

Dokkum