De Alve Stêden yn Fryslân

Wêr yn ‘e wrâld binne de stêden lytser as de doarpen? Yn Fryslân fansels. Us stêden tankje de titel net oan it formaat, mar oan harren histoaryske betsjutting. It binne de stêden fan de dreamers dy’t sjen litte dat je net de grutste hoege te wêzen om opfalle te kinnen en de doggers dy’t bewize dat je net it rykst hoege te wêzen om je dreamen nei te jeien. It calimero-effekt? Dêr dogge wy net oan.

Dit moatsto sjoen hawwe - Higlights

BB 5339

BB 5339

© Marcel van Kammen

Ljouwert

De waterpoort van Sneek is een van de historische kenmerken die de elf Friese steden zo bijzonder maken.

De waterpoort van Sneek is een van de historische kenmerken die de elf Friese steden zo bijzonder maken.

© Ruben van Vliet

snits

harns

dokkum

hylpen

frjentsjer

starum

Beeldbank 4453

Beeldbank 4453

© Elfstedenpad

warkum

sleat

Lange gracht met aan het einde de kerk van IJlst

Lange gracht met aan het einde de kerk van IJlst

© Tom Coehoorn

drylts

boalsert