It Waad

Sân yn dyn ûnderbroek, krantsje lêze by wynkrêft 4 en cocktails drinke yn ‘e dúnen. Foar it gefoel fan frijheid hoechst net nei de Kariben. It is gewoan hjir, yn de Fryske foartún dy’t ek wol bekend stiet as it meast bysûndere stikje Unesco Wrâlderfgoed: It Waad. Let op: net geskikt foar banksitters, bingewatchers, lânrotten, snelheidsduvels, betonfretters, sneinsriders, binnenbliuwers en minsken dy’t natuer fiis fine.

10x WEROM NEI DE NATUER

© Merk Fryslân

10X SLIEPE OP IT WAAD

Flylân

Skylge

Skiermûntseach

It Amelân

Teksel

Lês mear oer It Waad - ynspirearjende eilânblochs