Ga naar inhoud
Favorieten 0

Starum

Starum is dé stêd oan De Iselmar. It is nammentlik oan mar leafst trije kanten ynsletten troch De Iselmar. Staveren wie eartiids de offisjele Nederlânske namme fan wat no Stavoren is. De stêd leit yn Súdwest-Fryslân en wie de alderearste Nederlânske mienskip dy’t stedsrjochten ferkrige. De stêd hat in rjochtstreekse ferbining mei de Fryske marren. Oait wie dizze stêd in selsstannige gemeente, mar dit is net mear it gefal. It Stedhûs fan Starum krige hjirta ek in oare bestimming, mar it is noch altyd mooglik om der te trouwen.

Oernachtsje, aktiviteiten en restaurants