Ga naar inhoud
Favorieten 0

Boalsert

Mei goed 10.000 ynwenners is Boalsert fan âlds ien fan de Fryske alve stêden. It plak leit yn de gemeenste Súdwest-Fryslân en is ûntstien op in trijetal terpen. De âldste hjirfan datearret fan foar de jiertelling! Boalsert is in beafeartsplak, om’t yn de Sint-Franciscustsjerke yn de stêd in genedebyld fan Maria te finen is. De âlde binnenstêd fan Boalsert is prachtich om te sjen. De grêften, it stedhûs en de tige bekende distillearderij Sonnema Beerenburg binne hjir te finen. Weeshûs Hid Herohiem is ek yn de âlde binnenstêd húsfeste. Boalsert hat in hiele protte monuminten en histoaryske gebouwen. De Broeretsjerke yn de stêd is perfoarst de muoite wurdich om te besjen, mar der is mear!

Te finen yn Boalsert

Besjoch ek ien fan de oare tsien stêden