Bakkeveen - Wijnjeterp | Koningspad XL

(14,7 km)

Het lommerrijke Bakkeveen ligt net als het chique Beetsterzwaag ingeklemd tussen bossen en heidevelden. Beide dorpen waren goeddeels eigendom …

Mehr lesen

Het lommerrijke Bakkeveen ligt net als het chique Beetsterzwaag ingeklemd tussen bossen en heidevelden. Beide dorpen waren goeddeels eigendom van de adel en dankten hun plezierige charme aan hun natuurlijke ligging in het groen. De Opsterlandse Compagnons die het veen vanuit Gorredijk ontgonnen hadden eigenlijk hun turfvaart langs Duurswoude tot aan Bakkeveen willen graven. Concurrent Van Aylva verijdelde gelukkig dit plan met zijn kanaal vanaf Drachten naar Bakkeveen anders was er van de grote stille heide bij Wijnjewoude weinig meer over geweest. Nu ligt er een heerlijke groene corridor vanaf Bakkeveen tot aan het Wijnjeterper Schar. Vandaar is het maar een hanestap naar de statige landgoederen in Beetsterzwaag. Natuur, cultuur, landbouw en recreatie vloeien op deze tocht moeiteloos in elkaar over. Het karakteristieke kerkje van Duurswoude is de oudste in Opsterland en dateert uit het midden van de dertiende eeuw. Het landschap in dit deel van Friesland wordt bepaald door de beken die erdoor liepen. De Marschen waren moerassig terrein met levend veen, zeggesoorten en dotterbloemen. Iets hogerop lag het schrale hooiland met orchideeën en ratelaars. De blauwgraslanden vormen nog altijd een hoogtepunt, het zijn Natura-2000 gebieden. De combinatie met bos, heide en pingo-ruïnes maakt deze wandeling bijzonder.

Wandelknooppunten: Startpunt de Slotplaats|Tip Bakkeveen - 40 - 47 - 45 - 76 - 73 - 75 - 83 - 20 - 29 - 28 - 22 - 26 - 74 - 16 - 37 - 17 - 31 - 38 - 39 - 33 - LA over de zandweg naar B&B It Wijnjeterperschar, naar 34.

Weniger anzeigen

Das wirst du sehen

Startpunkt: Allardsoog
Endpunkt: Nije Heawei
Wijnjewoude