Direkt zum Hauptinhalt
MAP

Rondje Luxwoude

45,0 km

Het landschap dat nu doorsneden wordt door kanalen, vaarten en wijken bestond vroeger uit uitgestrekte veengebieden. Hier en daar lagen op de hogere delen kleine nederzettingen. De bewoners leefden van de landbouw. Op kleine schaal droogde men veen tot turf, om het te gebruiken als brandstof. In het midden van de zestiende eeuw werd de Schoterlandse Compagnie opgericht.

Niet lang daarna volgden de Opsterlandse en de Drachtster Compagnie. De compagnieën begonnen met de grootschalige exploitatie van het veen. Om het veen te ontwateren en de turf af te voeren werd een dicht netwerk van kanalen, vaarten en wijken aangelegd. Het landschap veranderde hiermee drastisch van karakter. De afgegraven plekken werden ontgonnen en omgevormd tot grootschalige landbouwgronden.

Das wirst du sehen

Startpunkt: Hegedyk 38 A
8405GV Luxwoude
Endpunkt: Hegedyk 38 38
8405GV Luxwoude

Newsletter

Melden Sie sich für unseren Newsletter an


Menschliche Validierung fehlgeschlagen

Lesen Sie hierzu, wie wir mit Ihren Daten umgehen