Skip to main content
Favorites 0

Botmar

Nes

Vooral in de winter en het vroege voorjaar komen honderden smienten, meerkoeten, kuifeenden en tafeleenden op het mooie binnenmeertje af. Ze rusten uit op het veilige water en zoeken hun voedsel in de omringende weilanden. De futen, kuifeenden en tafeleenden...

Vooral in de winter en het vroege voorjaar komen honderden smienten, meerkoeten, kuifeenden en tafeleenden op het mooie binnenmeertje af. Ze rusten uit op het veilige water en zoeken hun voedsel in de omringende weilanden. De futen, kuifeenden en tafeleenden gebruiken de Botmar ook als broedgebied.

“Een bruine kiekendief zweeft traag over het riet van de Botmar. Tijdens zijn zoektocht naar lekkere muizen herken je hem aan zijn houding. Hij houdt de vleugels in een kenmerkende V-vorm.”

Om het meertje liggen hier en daar moerasbosjes. Ze vallen op in het open agrarische landschap. De bosjes bestaan voornamelijk uit els, wilg, sporkehout en ruwe berk. Deze bomen zijn bestand tegen de natte omstandigheden. Verschillende soorten vogels broeden in deze bosjes en stellen de stilte op prijs.

Afstand tot jouw locatie:
Show results