Skip to main content
MAP

Kwelder Westhoek

Sint Jacobiparochie

Kwelder Westhoek is een onmisbare hoogwatervluchtplaats voor wadvogels aan de Friese Waddenkust. Soorten als bonte strandloper, zilverplevier en rosse grutto kunnen dan niet bij hun voedsel op de ondergelopen slikken en rusten uit...

Here you will find Kwelder Westhoek

Address:
9079 Sint Jacobiparochie
Plan your route
Distance:
Show results