Skip to main content
Favorites 0

Makkum - Zuidwaard

Makkum

Water met hier en daar rietkragen.

Rondom deze "plas" die in verbinding staat met het IJsselmeer zijn hier en daar rietkragen. Eendensoorten, kluut en andere steltlopers laten zich hier bekijken en soms worden in augustus reuzensterns gezien. Diverse zangvogels, ganzen en grote zilverreiger behoren ook tot de opties en incidenteel worden visarend, krooneend, poelruiter of ijseend hier waargenomen.

Bezoektijd
Buiten het broedseizoen kunt u langs het water lopen.

Routebeschrijving
Van Makkum gaat u richting recreatieoord De Holle Poarte/industrieterrein. Meteen na de kleine rotonde gaat u linksaf en u parkeert bij de brandweerkazerne.

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Makkum - Zuidwaard

De Stienplaat
8754 HE Makkum
Plan your route

from your location

Show results