Skip to main content
Favorites 0

Geologisch Monument Bouwepet

Mûnein

Geologisch monument gemaakt van zwerfkeien uit de IJstijd.

In de voorlaatste IJstijd namen gletsjers gesteente mee uit Scandinavische streken. De zwerfkeien zijn tijdens de ruilverkaveling in de omgeving gevonden en in het monument verwerkt. Het monument heeft de vorm van Scandinavie en de zwerfstenen waarvan de herkomst bekend is, zijn op de juiste plaats in het kaartbeeld neergelegd.

Het monument vormt tevens het begin- en eindpunt van een natuurwandelpad waarlangs ook 18 grote zwerfstenen liggen. Het wandelpad is van 15 maart – 15 juli gesloten ivm broedseizoen, maar het monument is het gehele jaar vrij toegankelijk

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Geologisch Monument Bouwepet

Geologisch Monument Bouwepet
Naast Halligenweg 14
9063 DX Mûnein
Plan your route

from your location

Show results