Skip to main content
MAP
Geologisch monument Bouwepet

Geologisch Monument Bouwepet


In de voorlaatste IJstijd namen gletsjers gesteente mee uit Scandinavische streken. De zwerfkeien zijn tijdens de ruilverkaveling in de omgeving gevonden en in het monument verwerkt. Het monument heeft de vorm van Scandinavie en de zwerfstenen waarvan de herkomst bekend is, zijn op de juiste plaats in het kaartbeeld neergelegd.

Het monument vormt tevens het begin- en eindpunt van een natuurwandelpad waarlangs ook 18 grote zwerfstenen liggen. Het wandelpad is van 15 maart – 15 juli gesloten ivm broedseizoen, maar het monument is het gehele jaar vrij toegankelijk

Contact

Address:
Geologisch Monument Bouwepet
Naast Halligenweg 14
9063 DX Mûnein
Plan your route
Distance:

Nearby

Show results