Skip to main content
MAP

Twijzelermieden - Ald Dyk- vogelkijkhut

Kootstertille

De open mieden vormen een optimaal areaal voor een levensvatbare weidevogelpopulatie. Kwetsbare soorten als de grutto en watersnip vinden hier optimale leef- en broedomstandigheden. Om een optimale uitgangssituatie te creëren worden betrekkelijk delen van...

Here you will find Twijzelermieden - Ald Dyk- vogelkijkhut

Address:
9288 Kootstertille
Plan your route
Distance:
Show results