Skip to main content
Favorites 0

Protestantse Kerk It Heidenskip

It Heidenskip

It Heidenskip is een uitgestrekt agrarisch dorpsgebied met een kleine schilderachtige kern aan de kade van een opvaart. Tussen de woonhuizen aan deze smalle kade, waar je niet met de auto kunt komen, staat sinds 1886 een kerkje.

It Heidenskip is een uitgestrekt agrarisch dorpsgebied tussen Workum en de Fluessen, met daarin een kleine schilderachtige kern aan de kade van een opvaart. Tussen de woonhuizen aan deze smalle kade, waar je niet met de auto kunt komen, staat sinds 1886 een kerkje. Hervormde dorpsbewoners namen het initiatief voor de bouw. Ze deden dat in antwoord op de activiteit in het dorp van Baptisten, een protestantse geloofsrichting met doopsgezinde en Engels-puriteinse wortels. Toen de kerk er nog niet was, moesten de Hervormden elke zondag met een veerboot naar de eredienst in Elahuizen, aan de overkant van de Fluessen.

De bouwsom van het uiterst eenvoudige bakstenen kerkje was destijds 1640 gulden. De voorgevel met de entree richt zich naar de kade. Haaks daarop, aan de zuidkant, staat een dwarsarm. Aan de achterkant, in een aanbouw uit 1913, zit de consistorie, de kerkelijke vergaderruimte. Rondboogvensters sieren de vlakke muren en in de toppen van de kopgevels signaleer je halfronde vensters. Extra aandacht kreeg het neoclassicistische portiek, dat is voorzien van pilasters en een fronton.

Cabaretier Freek de Jonge bracht een deel van zijn jeugd door in Friesland. Als jongetje kwam hij hier wel op zondagmiddag. Samen met zijn vader die er enige tijd predikant was. In het gedicht ‘Vaders stem’ denkt hij daaraan terug.

Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Protestantse Kerk It Heidenskip

Branburren 18
8724 LH It Heidenskip
Plan your route

from your location

Show results