Skip to main content
MAP

De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Luinjeberd

Afwisselend laagveengebied.

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Bezoektijd
Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.

Routebeschrijving
De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Here you will find De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Address:
Hooivaartsweg
8459 Luinjeberd
Plan your route
Distance:
Show results