Skip to main content
MAP
Kruiskerk Burgum

Kruiskerk


De Hervormde kerk van Burgum is in de 13e eeuw door de Reguliere Kanunniken in gebruik genomen als abdijkkerk. De romanogotische parochiekerk hoorde bij het naastgelegen Bergklooster (ook wel het Barraconvent) . 

Het klooster werd in 1581 door de Friese Provinciale Staten in brand gestoken om te voorkomen dat de Spanjaarden het gebouw zouden innemen tijdens de tachtigjarige oorlog. 

Van het kerkje bleef de toren van tufsteen behouden, die werd later met baksteen verhoogd, net als een gedeelte van de westmuren. De zijbeuken van de Kruiskerk zijn bij de restauratie in 1958 herbouwd.

De preekstoel van de kerk is versierd met houtsnijwerk en er is een Van Dam orgel aanwezig. Op zondagen worden er kerkdiensten gehouden. 

De Kruiskerk ligt direct aan de tweede etappe van pelgrimsroute 'Bonifatius Kloosterpad'.

Contact

Address:
Nieuwstad 5
9251 LM Burgum
Plan your route
Distance:

Nearby

Show results