Skip to main content
MAP
Dam Jaarsma Hûs

Dam Jaarsmahûs


Dam Jaarsma werd in de bovengenoemde woning geboren op 29 juli 1914 als jongste zoon van een veehouder. Hij had echter heel andere aspiraties dan zijn vader en ging in Groningen theologie studeren. Na de oorlog maakte hij naam als schrijver en dichter maar vooral als verzamelaar van (17.000 stuks!) volksverhalen.

Het huis is particulier woonhuis en derhalve niet open voor het publiek. Bezoek wel de verhalenkamer Dam Jaarsma om de volksverhalen te beluisteren, zien en lezen.

Contact

Address:
Elte Martens Beimastrjitte 18
9261 VJ Eastermar
Plan your route
Distance:

More information

More information

Nearby

Show results