Skip to main content
MAP

Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Garyp

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten,...

Here you will find Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Address:
9263 Garyp
Plan your route
Distance:
Show results