Skip to main content
MAP
Blessebrugschans

Blessebrugschans


De Blessebrugschans werd tijdens de Tachtigjarige oorlog gebouwd op een strategische plek aan rivier De Linde, in de vorm van een ster.

Het was onderdeel van de Friese Waterlinie, bestaande uit dijken, schansen, water en gronden die onder water gezet konden worden, om Friesland te beschermen tegen het Spaanse leger.

Het gebied rond de rivieren de Linde en de Tjonger werd onder water gezet, de plekken waar de schansen waren gebouwd waren de enige doorgang. Deze plekken werden natuurlijk goed bewaakt. 

De Blessebrugschans werd door de Spanjaarden helaas vernield en moest een eeuw later gerepareerd worden om in gebruik te worden genomen tegen de troepen van de Duitse Bernhard von Galen, die via Friesland Groningen wilde bereiken. 

Deze schans was in de str…

De Blessebrugschans werd tijdens de Tachtigjarige oorlog gebouwd op een strategische plek aan rivier De Linde, in de vorm van een ster.

Het was onderdeel van de Friese Waterlinie, bestaande uit dijken, schansen, water en gronden die onder water gezet konden worden, om Friesland te beschermen tegen het Spaanse leger.

Het gebied rond de rivieren de Linde en de Tjonger werd onder water gezet, de plekken waar de schansen waren gebouwd waren de enige doorgang. Deze plekken werden natuurlijk goed bewaakt. 

De Blessebrugschans werd door de Spanjaarden helaas vernield en moest een eeuw later gerepareerd worden om in gebruik te worden genomen tegen de troepen van de Duitse Bernhard von Galen, die via Friesland Groningen wilde bereiken. 

Deze schans was in de strijd tegen Bommen Berend de belangrijkste vanwege de ligging aan de weg van vesting Steenwijk naar Wolvega. Uiteindelijk zijn de Duitse troepen hier wel doorgebroken, maar ze zijn niet lang in Friesland gebleven. Dankzij een noordwester storm kwam het water zo hoog te staan dat de buitenlandse soldaten er snel vandoor gingen, achterna gezeten door het Friese leger.  

In 2010 is deze schans heropend: de aarden wal en de brug zijn gereconstrueerd. Rondom de schans stroomt de Linde en er is zelfs een poging gedaan het moeras terug te brengen. Je kunt hier nu herinneringen ophalen aan vroeger tijden, toen de Friezen zich hier verdedigden tegen vijandelijke legers.

Deze schans is gelegen aan de fietsroute Friese Waterlinie III.

Contact

Address:
Stroomkantpad
De Blesse
Plan your route
Distance:

Take a look

Nearby

Show results