Skip to main content
MAP

Skriezekrite Idzegea

Idzega

Skriezekrite Idzega is een veenweidegebied van ongeveer 1.800 hectare, waar boeren rekening houden met weidevogels zoals grutto's en kievitten en scholeksters.

Here you will find Skriezekrite Idzegea

Address:
Klokhúsdyk
8612 JJ Idzega
Plan your route
Distance:
Show results