Skip to main content
Favorites 0

Water and land in Southeast Friesland

(51.4 km)

Make it easy to navigate. Download the route in Google Maps.

This route starts at the Tourist Transfer Point (Toeristisch Overstap Punt or ‘TOP’) in the village of De Veenhoop and takes you across land and water. Cross the water on a ferry then cycle along the bank and through beautiful little villages such as Oudega and Opeinde. Along the way, you pass the Nijega Skieppekamp pumping station and the Opeindervaart canal. The canal, also known as the Peinder Canal, was built in 1882 to solve the water problem at Juffersgat. It runs from the village of Opeinde to De Leijen lake and is 1.7 kilometres long.

You cycle on through the villages of Rottevalle and Drachtstercompagnie to Drachten, the largest village in the municipality of Smallingerland. Here you will get to see the colourful paintwork in Papegaaienbuurt - the ‘Parrot District’.

Mo…

Make it easy to navigate. Download the route in Google Maps.

This route starts at the Tourist Transfer Point (Toeristisch Overstap Punt or ‘TOP’) in the village of De Veenhoop and takes you across land and water. Cross the water on a ferry then cycle along the bank and through beautiful little villages such as Oudega and Opeinde. Along the way, you pass the Nijega Skieppekamp pumping station and the Opeindervaart canal. The canal, also known as the Peinder Canal, was built in 1882 to solve the water problem at Juffersgat. It runs from the village of Opeinde to De Leijen lake and is 1.7 kilometres long.

You cycle on through the villages of Rottevalle and Drachtstercompagnie to Drachten, the largest village in the municipality of Smallingerland. Here you will get to see the colourful paintwork in Papegaaienbuurt - the ‘Parrot District’.

More than 100 years ago, the well-known Dutch artist Theo van Doesburg, who founded the De Stijl group, formed a friendship with the Rinsema brothers in Drachten. This led to the emergence of a new movement in Drachten.

Evert and Thijs Rinsema were members of the avant-garde De Stijl movement. The aim of the movement was to reduce form and colour to the essentials. The aesthetic was defined 

by vertical and horizontal lines and primary colours.  

When properties in the village were designed in this style, it caused quite a stir in Drachten. The bright colours were repainted with more conventional shades. But in 1988 the original colours were restored. Thirty years later, in 2018, one of the properties was opened to the public as the Van Doesburg-Rinsemahuis historic house museum.

From the colourful street scenes of Drachten, you head out into the tranquillity of nature. You cycle past the Park Huize Olterterp country estate to the forests of Beetsterzwaag. The final stretch of the route back to De Veenhoop takes you through the Kraanlannen nature reserve, a unique wetland landscape with peat pits, swamp forests and narrow strips of land. The reserve is owned and managed by It Fryske Gea, the organisation that protects Friesland’s natural and cultural heritage.

In short, this route will also appeal to nature lovers! 

Sights on this route

1

TOP De Veenhoop

Vanaf de TOP in het centrum van het dorp De Veenhoop, kun je zo het waterrijke Nationaal Park De Alde Feanen intrekken!

TOP De Veenhoop TOP De Veenhoop
49
12
2

Veerpont De Grietman (De Veenhoop)

-Groepen kunnen zich buiten de reguliere vaartijden laten overzetten na telefonische afspraak: 06 57991511

Veerpont De Grietman (De Veenhoop) Vaarschema Hooidammen DeVeenhoop
06
14
44
67
3

Sint-Agathakerk Oudega

De Sint-Agathakerk in Oudega Smallingerland is al in de 12e eeuw gebouwd en is daarmee één van de oudste kerken van Friesland. Er zijn bijzondere kenmerken te zien.

Sint-Agathakerk Oudega Agathakerk Oudega
4

Nijega Skieppekamp Pumping Station

The Nijega Skieppekamp pumping station was built next to a small body of water known as Smeliester Sân. In prehistoric times, this wooded area was a place where hunters made their camps.

Nijega Skieppekamp Pumping Station
5

Opeindervaart Canal

The Opeindervaart canal runs from the village of Opeinde to the De Leijen lake in the municipality of Smallingerland. Read on to find out how the canal played an important role in bringing economic prosperity to the area.

Opeindervaart Canal
11
95
46
55
26
02
02
56
72
54
6

Papegaaienbuurt Drachten

De woningen in deze markante buurt hangen de avant-garde beweging de Stijl aan, aangezet door de bekende Nederlandse kunstenaar Theo van Doesburg en de Drachtster gebroeders Rinsema. Gebruik van primaire kleuren en strakke lijnen bepalen het beeld.

Papegaaienbuurt Drachten
58
7

Museum Dr8888

Welkom bij Museum Dr8888: een inspirerend, educatief en verbindend museum met onderscheidende regionale en (inter)nationale tentoonstellingen. Samen met museumwoning het Van Doesburg-Rinsemahuis een bezoek waard!

Museum Dr8888
66
8

Karmelklooster Drachten

Dit is het enige authentieke kloostergebouw dat Friesland nog kent. In 1993 vertrokken de laatste zusters en werd het gebouw in gebruik genomen als congreslocatie. Momenteel wordt het verbouwd tot een zorginstelling.

Karmelklooster Drachten
36
92
9

Park Huize Olterterp

Park Huize Olterterp was vroeger onderdeel van het Landgoed Olterterp. Het oorspronkelijke slot uit 1793 was eigendom van de familie Van Boelens. De familie zwaaide hier de scepter, maar was niet altijd...

Park Huize Olterterp
83
90
13
10

Sint Martenskerk (Dorpskerk) Beetsterzwaag

De huidige Sint Martenskerk (Dorpskerk) van Beetsterzwaag is een Rijksmonument en stamt uit 1803. Daarvoor stond er op dezelfde plek een oude bouwvallige middeleeuwse kerk. In de kerk zijn oude grafzerken en eikenhouten herenbanken en een mooi bewerkte eikenhouten kansel.

Sint Martenskerk (Dorpskerk) Beetsterzwaag
86
88
94
11

TOP De Veenhoop

Vanaf de TOP in het centrum van het dorp De Veenhoop, kun je zo het waterrijke Nationaal Park De Alde Feanen intrekken!

TOP De Veenhoop TOP De Veenhoop
 • 49
 • 12
 • 06
 • 14
 • 44
 • 67
 • 11
 • 95
 • 46
 • 55
 • 26
 • 02
 • 02
 • 56
 • 72
 • 54
 • 58
 • 66
 • 36
 • 92
 • 83
 • 90
 • 13
 • 86
 • 88
 • 94