Skip to main content
Favorites 0

Rinne yn Frijheid - Lopen in vrijheid

(3.3 km)

Rinne yn Frijheid is een vrijheids-wandeling in en rondom de Friese plaats Echten dat aan het Tjeukemeer ligt. 

Tijdens deze wandelroute proef je de sfeer van de moeilijk bereikbare paden die in de Tweede Wereld oorlog bescherming boden aan onderduikers. 

Sights on this route

Starting point: Laurenskerk
Hoofdweg 30
8537 SE Echten
1

St Laurence Church in Echten

The St Laurence Church in Echten has a rich history and stands out due to its somewhat isolated position in the landscape.

St Laurence Church in Echten
2

Echten Pumping Station

The Echten Pumping Station is uniquely situated on the south bank of Lake Tjeukemeer, next to the foot and cycle path that runs along the dike. From here, there is a panoramic view of the whole of Lake Tjeukemeer.

Echten Pumping Station
End point: Laurenskerk
Hoofdweg 30
8537 SE Echten

Directions

Starting point: Laurenskerk
Hoofdweg 30
8537 SE Echten

De wandeling: 

Start bij de Laurenskerk in Echten.

Op het kerkhof wandel je naar de gedenkzuil die is opgericht ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van 1940-1945. Vervolgens wandel je terug naar de Hoofdweg en sla je linksaf. Je komt langs het Restaurant De Fûke. De naam van het restaurant verwijst naar de Friese oorlogsfilm De Fûke uit het jaar 2000. 

Wandel daarna naar het beeld 'Het kind is er nog'.

Vervolg de wandelroute door linksaf te slaan. je komt op de Middenvaart in Echten. Wandel bij het bruggetje naar rechts de Commissiepolle op. Het onderduikadres van Loek Groenteman bevindt zich op privéterrein en kun je niet bezoeken. Aand het eind van de Commissiepolle sla je rechtsaf kom kom je op de Middenweg. 

Bij de Hoofdweg aangekomen ga je rechtsaf en wandel je tot je aan de overkant van het Meerpad komt. Hier ga je linksaf en vervolg je de route naar de haven van Echten aan het Lodo van Hamelpad.

Bij de haven ga je rechtsaf en wandel je langs het Tjeukemeer naar galerie 'Het Gemaal'. Bij de galerie ga je rechtsaf en wandel je naar het eindpunt van de wandeling, de Laurenskerk. 

End point: Laurenskerk
Hoofdweg 30
8537 SE Echten