Skip to main content
MAP

Holwerd-Blije | Klooster Claercamppad: rondwandeling 1

20.7 km

Makkelijk navigeren? Download deze route in Google Maps!

Kunst en waddenkust zijn een inspirerende match wist Oerol-oprichter Joop Mulder. Tijdens deze rondwandeling vanuit Holwerd maak je kennis met zijn project 'Sense of Place', onder andere de vijf meter hoge vrouwenbeelden van Jan Ketelaar zijn daar onderdeel van.

Het Waddenlandschap ligt erbij zoals de eerste kolonisten het getijdengebied aantroffen. Op het eerste gezicht een woest waterland, maar de zeeklei bleek vruchtbare bodem en de ligging aan de Noordzee was handig voor overzeese handel.  

Je bewandelt een pad door de zomerpolder, langs de rand van de kwelders (let op: in het broedseizoen gesloten). Hier buiten de dijken grazen 's zomers kuddes paarden en runderen. Ook kun je er wel 240 verschillende vogelsoorten en vele zoutminnende plantjes tegenkomen. Noard-Fryslân Bûtendyks is het grootste aaneengesloten kweldergebied van Europa! 

Wat je …

Makkelijk navigeren? Download deze route in Google Maps!

Kunst en waddenkust zijn een inspirerende match wist Oerol-oprichter Joop Mulder. Tijdens deze rondwandeling vanuit Holwerd maak je kennis met zijn project 'Sense of Place', onder andere de vijf meter hoge vrouwenbeelden van Jan Ketelaar zijn daar onderdeel van.

Het Waddenlandschap ligt erbij zoals de eerste kolonisten het getijdengebied aantroffen. Op het eerste gezicht een woest waterland, maar de zeeklei bleek vruchtbare bodem en de ligging aan de Noordzee was handig voor overzeese handel.  

Je bewandelt een pad door de zomerpolder, langs de rand van de kwelders (let op: in het broedseizoen gesloten). Hier buiten de dijken grazen 's zomers kuddes paarden en runderen. Ook kun je er wel 240 verschillende vogelsoorten en vele zoutminnende plantjes tegenkomen. Noard-Fryslân Bûtendyks is het grootste aaneengesloten kweldergebied van Europa! 

Wat je ook tegenkomt op deze route is de Terp fan de Takomst: een nieuwe terp die door de inwoners van het dorp Blije is opgeworpen aan de Waddenkust. Het is een terp voor educatie, concerten, de stilte te beleven of om nieuwe en oude zilte teelten uit te testen. 

Vlak voor Blije slingert de weg om het terrein heen waarop vroeger Unema State lag, dat was een versterkte stins om het welvarende Friese achterland tegen invallen van zee te beschermen. De oude terp van Blije was al voor de christelijke jaartelling bewoond. De dertiende-eeuwse toren van de Nicolaaskerk helt wat naar voren door de invloeden van gaswinning, stormwinden en zoutwinning. 

Ook de dorpsterp van Holwerd moet al enkele eeuwen voor de jaartelling bewoond zijn geweest. De langgerekte terp met latere bebouwing is vanaf de achtste eeuw tegen de oude terp aangelegd. De Sint-Willibrorduskerk staat weer op een eigen terp die voorheen buitendijks lag. De kerktoren werd gebruikt als vuurbaak voor de schepen.

Deze route is onderdeel van het Klooster Clearcamppad. Bestel de wandelgids van deze pelgrimstocht!

Sights on this route

Starting point: Grândyk
9151 Holwerd
36
1

Zeedijk

Zeedijk
9171 AM Blije
Zeedijk
67
2

Kweldergebied

Zeedijk
9172 AR Ferwert
Kweldergebied
3

Terp fan de Takomst

Achter de Zeedijk
9171 AM Blije
Terp fan de Takomst
4

NAM terrein

Unemaloane
9171 MG Blije
NAM terrein
63
5

Unema State

Unemaloane
9171 MG Blije
Unema State
6

Kerkhof Nicolaaskerk Blije

Voorstraat 3
9171 LT Blije
Kerkhof Nicolaaskerk Blije
54 61 60 42
7

Sint Willibrorduskerk

Tsjerkestrjitte 11
9151 HV Holwerd
Buitenkant kerk Holwerd
Sint Willibrorduskerk
8

Sense of Place: Waiting for high tide

Nieuwe Zeedijk
9151AE Holwerd
Sense of Place: Waiting for high tide
45
9

Holwerterpolder at Noard Fryslân Butendyks Nature Reserve

Grândyk
9151 AE Holwerd
Holwerterpolder at Noard Fryslân Butendyks Nature Reserve
41 36
End point: Grândyk
9151 Holwerd
36
67
63
54
61
60
42
45
41
36