Ga naar inhoud
Favorieten 0

Alde Feanen - Lytse Saiterpolder - Vogelkijkhut

Warten

Eenden, ganzen en lepelaars.

De kijkhut staat op de kade van de polder vlakbij de Wiide Saiter. De Lytse Saiterpolder is een uitstekend vogelgebied. Vooral in het vroege voorjaar verblijven er grote aantallen eenden waaronder veel slobeenden, krakeenden en smienten. Ook wordt de polder in de winter graag door kolganzen gebruikt als slaapplaats. In de zomer wordt de polder vaak als foerageergebied gebruikt door lepelaars die soms vergezeld worden door grote zilverreigers.

Bezoektijd
Deze vogelkijkhut kunt u alleen per boot bereiken.

Routebeschrijving
De kijkhut is alleen over het water bereikbaar vanaf de richting Saiterpetten of vanaf het Prinses Margrietkanaal. Er is een speciale aanlegplaats gemaakt voor kleine bootjes.

Copyright
Deze informatie is afkomstig vanuit © Vogelkijkhut.nl

Afstand tot jouw locatie:

Hjir fine jo Alde Feanen - Lytse Saiterpolder - Vogelkijkhut

Warten
Plan dyn rûte

fanôf dyn lokaasje

Toan risseltaten