Ga naar inhoud
Favorieten 0

Entree Blije

Blije

Het terpdorp Blije, met de buurtschappen Farebuorren en Boate- buorren, ontstond enkele eeuwen voor onze jaartelling op een kwelderwal. De naam ‘Blitha’ komt voor in de levensbeschrij- ving van de abt Fredericus van Hallum.

Het terpdorp Blije, met de buurtschappen Farebuorren en Boate- buorren, ontstond enkele eeuwen voor onze jaartelling op een kwelderwal. De naam ‘Blitha’ komt voor in de levensbeschrij- ving van de abt Fredericus van Hallum. De naam zou “dorp in het slijk” betekenen. Anderen denken aan een combinatie van Blij (rustig) en a (water); dus “dorp aan rustig water”. Volgens weer een andere verklaring zou de naam “blinkend uit het wa- ter” betekenen. De inwoners van Blije worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd. Een herdenkingssteen met appel op het dorpsplein herinnert aan de oude schimp- of scheldnaam: Blijer Bellefleuren.

Op 1 januari 2018 telde Blije ongeveer 900 inwoners. Het is een dorp met een rijk en actief verenigingsleven. Vroeger stond Blije bekend om de verbouw van vlas. In Blije zetelde tot 2018 het hoofdkantoor van het enige nog zelfstandige waterschap in Friesland, waterschap Blija Buitendijks. Door deze plaats loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail of Friese Kustpad geheten. En niet te vergeten: Blije ligt middenin in het Waddenzee werelderfgoed (Unesco World Heritage).

Het hierachter gelegen voormalige station, huisnummer 47, is een eenlaagspand met iets uitspringend deel, gebouwd in 1901- 1902 als haltegebouw tweede klasse van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij.

Afstand tot jouw locatie:

Hjir fine jo Entree Blije

Stationsweg
9171 LR Blije
Plan dyn rûte

fanôf dyn lokaasje

Toan risseltaten