Ga naar inhoud
Favorieten 0

Bolsward - Waddenzeedijk | Elfstedenpad: etappe 8

(20,6 km)

 • route.download

Het Elfstedenpad verlaat Bolsward via een industriegebied dat de Marne heet. Lang geleden reikte de gelijknamige zeearm vanuit de Waddenzee tot hier.

Deze etappe loopt van Hanzestad Bolsward naar de Waddenzeedijk, ten noorden van de Afsluitdijk. Het is een vlak landschap waar groene weilanden verderop plaatsmaken voor de grijze klei.   

Je wandelt over de bodem van de oude zee, langs de dorpjes Skettens, Witmarsum en Arum. Al vanaf 1100 begonnen de bewoners hier kwelders te omdijken.

Op weg naar Kimswerd volgt het Elfstedenpad een deel van de Pingjumer Gulden Halsband, een bijzondere ringdijk uit de 11e eeuw. Via Kimswerd (het dorp van Grutte Pier) kom je terecht bij het Wad, waar vandaag de dag volop bieten, graan en aardappels op vruchtbare zeebodem groeien.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Knetemannstraat
8701 WE Bolsward
81
74
23
46
1

Filenspolder

Filenspolder

Even ten zuiden van het dorp Witmarsum ligt natuurgebied De Filenspolder. Het is een echt weidevogelgebied en vogeltellingen bewijzen dat er steeds meer komen.

15
16
14
70
71
65
2

Arumer Groenedijk

Arumer Groenedijk

De Arumer Groenedijk is een dwarsdijk gelegen in de Marneslenk, waarmee een gedeelte van deze slenk werd ingepolderd.

92
93
3

Voormalige Marneslenk

Voormalige Marneslenk

De Marneslenk was, samen met bijvoorbeeld de Middelzee of de Zuiderzee, een van de zeearmen die het binnenland insneed. Tussen Zurich en Kimswerd liep de Marneslenk het land in, om vervolgens tot Bolsward reiken.

87
35
4

Grutte Pier

Grutte Pier

De grootste volksheld uit de Friese geschiedenis moet wel Pier Gerlofs Donia (1480-1520) zijn, oftewel Grutte Pier. Als gewone boer uit Kimswerd speelde een belangrijke rol in de strijd voor een onafhankelijk Friesland.

39
75
31
Einpunt: Westerzeedijk
8821 PK Kimswerd

Beschrijving

Begjinpunt: Knetemannstraat
8701 WE Bolsward
 • Wandel Bolsward uit via 81 - 74 - 23 (Skettens)
 • Door naar knooppunt 46 - 15 - 16 om in Witmarsum te komen.
 • In Witmarsum rechtsaf naar 14 - 70 - 71 (Arum). 
 • Door naar 65 - 92 - 93 - 87 - 35 - 39 om uit te komen in Kimswerd. Daar nog even rechtdoor naar 75 - 31  om de Waddenzeedijk te bereiken. 
Einpunt: Westerzeedijk
8821 PK Kimswerd
 • 81
 • 74
 • 23
 • 46
 • 15
 • 16
 • 14
 • 70
 • 71
 • 65
 • 92
 • 93
 • 87
 • 35
 • 39
 • 75
 • 31