Ga naar inhoud
MAP

Landschapsvariatie door midden Fryslân - a

(21,4 km)

 • route.download

Variatie in landschappen kom je in het midden van Fryslân vaak tegen. De route tussen het station van Hurdegaryp richting Wyns gaat door dive…

Variatie in landschappen kom je in het midden van Fryslân vaak tegen. De route tussen het station van Hurdegaryp richting Wyns gaat door diverse landschappen. Vanaf Hurdegaryp wandel je over een deel van de Slachtedyk. Het gebied binnen de dijken bestaat uit zandgrond. Daarbuiten ligt het veenweidelandschap met de kenmerkende elzensingels. De wandeling gaat door Ryptsjerk, een veendorp. Het beeldje van een ‘leiker’, iemand die sloten uitdiepte, herinnert aan de tijd van de verveningen. De uitzichtheuvel aan de Trynwâldsterdyk, tussen Ryptsjerk en Gytsjerk, biedt een blik op het Natura-2000 gebied “de Grutte Wielen”. Het kleine paadje naar de uitzichtheuvel toe gaat langs een historische akker met akkerkruiden. Gytsjerk ligt in een coulisselandschap. Het Friese lied De Wâldsang beschrijft dit landschap met de woorden “smûk skaadzjend beamtegrien”. Dit betekent knus, behaaglijk, schaduw gevend boomgroen. Op weg naar Gytsjerk wandel je langs de voormalige zuivelfabriek met arbeiderswoningen. Deze zuivelfabriek is nu een rijksmonument en is het bezoeken meer dan waard. Bij het verlaten van het dorp verandert het landschap. Het beschutte coulisselandschap gaat over in een open weidelandschap. De route gaat naar knooppunt 98 bij Wyns, een klein terpdorp en een mooie plek voor een pauze. Van Pasen tot oktober vaart het pontje “De Wynzer Oerset” over de Dokkumer Ee. Na uw overtocht kun je naar Stiens wandelen en de bus naar Leeuwarden nemen.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Stationsweg 1
9254 HA Hurdegaryp
31
53
28
43
34
34
45
87
27
75
1

Eetcafe De Winze

Eetcafe De Winze
Wijns 30
9091BE Wyns
57
2

Veerpont De Wynser Oerset (Wijns)

Veerpont De Wynser Oerset (Wijns)
Wijns
De Wynser Oerset vaart naar de overkant
98
95
3

Johanneskerk Britsum

Johanneskerk Britsum
Greate Buorren 1
9055 MT Britsum
Britsum kerk zijaanzicht
59
50
55
53
Einpunt: 9051 Stiens
 • 31
 • 53
 • 28
 • 43
 • 34
 • 34
 • 45
 • 87
 • 27
 • 75
 • 57
 • 98
 • 95
 • 59
 • 50
 • 55
 • 53