Ga naar inhoud
Favorieten 0

Boswachterspad Noordsvaarder

(4.6 km)

De geur van de zee, een ijskoude windvlaag of een regenbui. In de winter ga je helemaal op in de natuur van dit boswachterspad over de Noordsvaarder. Met zijn klimmen is deze wandeling langs de Noordsvaarder er een voor de echte diehards. Een pittige tocht door jong en dynamisch natuurgebied. Ontdek de strandvlaktes met broedende dwergsterns, de stuivende duinen en het hoge duingebied dat langzaam dichtgroeit met duindoorn en kruidwild.

Hoog op de duin heb je een geweldig uitzicht. Het hele duingebied ligt v…

De geur van de zee, een ijskoude windvlaag of een regenbui. In de winter ga je helemaal op in de natuur van dit boswachterspad over de Noordsvaarder. Met zijn klimmen is deze wandeling langs de Noordsvaarder er een voor de echte diehards. Een pittige tocht door jong en dynamisch natuurgebied. Ontdek de strandvlaktes met broedende dwergsterns, de stuivende duinen en het hoge duingebied dat langzaam dichtgroeit met duindoorn en kruidwild.

Hoog op de duin heb je een geweldig uitzicht. Het hele duingebied ligt voor je en je kijkt uit op de Noordzee en zandbanken die onderweg zijn naar Terschelling. Zeker bij laag water ziet dat er schitterend uit. Hier zie je de zandbanken ontstaan. Misschien kom je zelfs een zeehond tegen. In de winter ga je hier helemaal op in de natuur. Gegeseld door een ijskoude wind of wandelend door slagregen worden al je zintuigen aangesproken. Heftig, maar het zorgt wél voor een unieke beleving. Op de zandvlaktes zitten massa’s rustende vogels, de slechtvalk komt voorbij en ook de ree laat zich makkelijker zien.”

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling
Einpunt: Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling

Beschrijving

Begjinpunt: Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling
 • Sla aan het einde van de verharde weg schuin rechtsaf/rechtdoor het zandpad langs de graslanden in. Dit gebied heet het Groene Strand 1. Vóór 1866 was de Noordsvaarder een zandplaat die van het eiland gescheiden werd door een brede geul. Het Groene Strand is het vroegere zandstrand van het eiland, dat na de ‘aanlanding’ van de Noordsvaarder door opslibbing steeds hoger is komen te liggen en langzaam begroeid raakte. Hier groeien in de zomer bijzondere planten als parnassia, strandduizendguldenkruid en de gevlekte orchis.
 • Ga aan het einde van het pad, waar de sloot ophoudt, links het onverharde pad op. Het pad slingert zo’n 300 m tot een T-splitsing; sla hier rechtsaf. Neem vervolgens direct het eerste brede pad links, dat slingert, waarbij je voornamelijk links moet aanhouden, tot aan de zeeduinen. Uitzicht op de duinenrij.
 • Beklim het duin en loop over de duinenrij in westelijke richting, de zee aan de rechterhand houdend. Bovenop de duinenrij heb je uitzicht op de Noordzee en de zandbanken.
 • Je kunt over de toppen van de duinen blijven lopen, maar als je dat te zwaar vindt, kun je de duinen afdalen en het strand in westelijke richting volgen. De duinen in het hoge duingebied groeien langzaam dicht met duindoorn, kruidwild en ander struweel.
 • Aan de zeekant vallen de enorme zandbanken op die voor de kust liggen.
 • Met de zeestromingen verplaatsen grote zandgolven zich langs onze kust. Op deze manier ontstaan boven het eiland zandbanken die soms, zoals bij de Noordsvaarder het geval was, één worden met het eiland. 

  Nieuwsgierige zeehonden
  Tijdens de wandeling langs de kust is de kans groot dat je zeehonden aantreft die nieuwsgierig komen kijken. Met laagwater rusten ze op de zandbanken voor de kust. Met hoogwater jagen ze op vis in de Noordzee. Je kunt hier twee soorten zeehonden aantreffen: de gewone zeehond en de grijze zeehond. De gewone is kleiner en heeft een vrij bol kopje; de grijze is een stuk groter en heeft een spitsere snuit.

 • Aangekomen bij het eind van het eiland blijf je, de waterlijn aan je rechterhand houdend, de kustlijn volgen. Houd hierbij rekening met de eventueel gemarkeerde broedgebieden voor strandvogels, dwergsterns en bontbekplevieren. Loop in dat geval aan de eilandzijde om het broedgebied heen.
 • Houd na de eerste duinen aan je linkerhand (midden op de Noordsvaarder), links aan, richting de hogere duinen. De randen van het strand van de Noordsvaarder worden aan deze kant met hoogwater veelvuldig gebruikt als rustplaats voor vogels, zoals de kanoetstrandloper.
 • Met laagwater zoeken de vogels naar voedsel op de drooggevallen wadplaten. In het voor- en najaar bestaan deze groepen vooral uit trekvogels die de Waddenzee gebruiken als tussenstation naar hun broed- of overwinteringsplek. Loop ruim om de groepen vogels heen zodat je deze niet verstoort.
 • Volg de steeds hoger wordende duinen naar het oosten totdat je weer aankomt in de bewoonde wereld.
Einpunt: Willem Barentszkade
8881 BC West-Terschelling