Ga naar inhoud
Favorieten 0

Wandelroute Jan Durkspolder | Nationaal Park De Alde Feanen

(8.0 km)

  • Download route

Deze heerlijke wandeling van 8 km door Nationaal Park De Alde Feanen brengt je langs rietvelden, moerrassen, struweel, grasland en open water. Stop bij de vogelkijkhutten en uitkijktorens en wie weet spot je de zeearend!

Let op: Je kunt de route starten op het adres Koaidyk 8a (hier zat het voormalige bezoekerscentrum). Hier heb je nog een mogelijkheid om je auto te parkeren en kun je met de pont Hin en Wer de route starten. Wil je beginnen bij een informatiepunt dan kun je beginnen bij De Stripe 12 (achter het Skûtsjesmuseum). Hier bevindt zich de tijdelijke locatie van het bezoekerscentrum gevestigd. Kijk hier voor de openingstijdens van het tijdelijke bezoekerscentrum

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Voormalig bezoekerscentrum
Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
80
1

Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

13 meter hoge uitkijktoren in de Alde Feanen

Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren
85
20
95
93
2

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut

Ondiep water en plasdras, een trekpleister voor veel vogelsoorten.

Alde Feanen - Jan Durkspolder - Vogelkijkhut
3

Jan Durkspolder

De Jan Durkspolder is onderdeel van Nationaal Park De Alde Feanen. Dit gebied is een paradijs voor allerlei soorten foeragerende- en pleisterende vogels. 

Jan Durkspolder Jan Durkspolder vogelkijkhut
91
4

Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut

Aan de oostkant van de Alde Feanen, een uitgestrekt laagveengebied.

Alde Feanen - Westersanning - Vogelkijkhut
80
Einpunt: Voormalig bezoekerscentrum
Koaidyk 8 a
9264 TP Eernewoude
  • 80
  • 85
  • 20
  • 95
  • 93
  • 91
  • 80