Ga naar inhoud
Favorieten 0

Wandelroute XL Nationaal Park De Alde Feanen

(21,0 km)

 • route.download

Tijdens deze route maak je kennis met de veelzijdigheid van Nationaal Park De Alde Feanen.
Je loopt langs vaarten en petgaten (waar vroeger veen is uitgegraven) en open water. Maar ook langs uitgestrekte rietvelden en besloten moerasbossen. Ook kun je onderweg genieten van weidse uitzichten over de Friese weilanden. 

Vanaf het bezoekerscentrum loop je via de Koaidyk naar knooppunt 80. Al gauw loop je via een …

Tijdens deze route maak je kennis met de veelzijdigheid van Nationaal Park De Alde Feanen.
Je loopt langs vaarten en petgaten (waar vroeger veen is uitgegraven) en open water. Maar ook langs uitgestrekte rietvelden en besloten moerasbossen. Ook kun je onderweg genieten van weidse uitzichten over de Friese weilanden. 

Vanaf het bezoekerscentrum loop je via de Koaidyk naar knooppunt 80. Al gauw loop je via een onverhard pad de Lytse Mear in en kom je de eerste vogelkijkhut tegen. Als je vanaf knooppunt 91 een paar honderd meter naar links loopt tref je de vogelkijkhut van de Jan Durkspolder. Hier zijn jaarrond bijzondere vogels te zien. Zo broedt er een kolonie lepelaars aan de overkant van het water. Via verharde wegen en schelpenpaden kun je vervolgens genieten van weidse uitzichten. Met een beetje geluk spot je zelfs een haas of een ree. Tot slot loop je door ‘It Wikelslân’, waar je jaarrond vele vogels ziet en hoort. Een verrekijker komt goed van pas in één van de vogelkijkhutten!

Na knooppunt 53 pak je het pontje ‘Hin en Wer’ terug naar het bezoekerscentrum.
(Let op! Het pontje vaart ’s winters niet. Kijk voor actuele ponttijden op www.de8vangrou.nl/vaartijden).

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Koaidyk 8 a
9264tp Earnewâld
80
91
85
20
95
93
83
88
45
33
38
53
64
58
67
41
52
46
71
78
63
31
72
43
65
35
54
74
45
53
1

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

De Alde Feanen is één van de grootste moerasgebieden in West Europa en kent een grote afwisseling aan landschappen. Met veel water, rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten.

 • 80
 • 91
 • 85
 • 20
 • 95
 • 93
 • 83
 • 88
 • 45
 • 33
 • 38
 • 53
 • 64
 • 58
 • 67
 • 41
 • 52
 • 46
 • 71
 • 78
 • 63
 • 31
 • 72
 • 43
 • 65
 • 35
 • 54
 • 74
 • 45
 • 53