Ga naar inhoud
Favorieten 0

Route Oudkerk

(20.0 km)

  • Download route

Dizze rûte fiert lâns it fan de Alvestêdetocht ferneamde brechje fan Bartlehiem wêr’st nei stjoerboard rjochting it pittoreske doarpke Aldtsjerk farst. Fanôf Aldtsjerk farst fia De Moark rjochting de 'Tegeltjesbrêge' wêr’t it de muoite wurdich is om efkes oan te lizzen om de foto’s te besjen fan de dielnimmers oan de Alvestêdetocht. Miskien fynst noch in bekende!

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Pôllepaed 2
9083 AA Snakkerburen
1

Elfstedenbruggetje Bartlehiem

Bartlehiem heeft geen stadsrechten, het is zelfs geen dorp, maar toch is dit gehucht is een wereldberoemde plaats aan de Elfstedenroute.

Elfstedenbruggetje Bartlehiem
2

Elfstedenmonument Tegeltjesbrug Gytsjerk

Over het riviertje De Murk bij Gytsjerk vind je de bekende Tegeltjesbrug, hét Elfstedenmonument van Friesland.

Elfstedenmonument Tegeltjesbrug Gytsjerk Elfstedenmonument Tegeltjesbrug Gytsjerk Elfstedentocht
3

Bonkevaart - finish Elfstedentocht

Historisch, dus je moet er geweest zijn! Of je nu op het ijs kunt staan of het vanaf de kant - of vanuit het water- moet doen...

Meer over de finish

Bonkevaart - finish Elfstedentocht Finishpunt van de Elfstedentocht op de Bonkevaart
Einpunt: Pôllepaed 2
9083 AA Snakkerburen