Ga naar inhoud
Favorieten 0

Burgumer Mar /De Leien

(15.0 km)

  • Download route

De Burgumer Mar en De Leien foarmje tegearre in populêr wettersportgebiet yn Noardeast Fryslân. Dizze swerftocht bringt dy lâns de moaiste plakken fan dit marregebiet.

De Burgumer Mar en De Leien lizze midden yn it Nasjonaal Lânskip de Noardlike Fryske Wâlden en binne mei elkoar ferbûn troch De Lits. Ofhinklik fan de waarsomstannichheden (wyn) en dyn ûnderfining (de winske ôfstân), kinst der foar kieze om ien of beide marren te ferkennen. Alle wâlskanten hawwe har sjarme, mar fan in ekstra ynspanning dy’t dy nei de noardlike iggen fan De Leien bringt, krijst grif gjin spyt! Healweis De Lits leit it karakteristike doarp Eastermar. Hjir fynst bysûndere panden, detailhannel, hoareka en in moaie passantehaven mei ferskate foarsjenningen.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Solcamastraat 30
9262 ND Sumar
1

Zwemstrand en speelplaats Eastermar

Lekker spelen en zwemmen

Zwemstrand en speelplaats Eastermar
2

De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

Ondiep meer, ontstaan door veenafgravingen.

De Leijen - De Putten - Uitkijktoren
3

De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

Weidevogels en ganzen. Ondiep laagveenmeer.

De Leijen - De Tike - Uitkijkhut
4

De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden...

De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt
5

Strand De Leijen

Heerlijk water met strand, een speelplaats, paviljoen en alle ruimte om te suppen en zwemmen. Pak ook eens het laarzenpad en beklim de vogelkijkhut. In de Leijen liggen diverse eilandjes, dat is een tof gezicht! 

Strand De Leijen
6

De Leijen - Uitzichtpunt Malewei

Uitzichtpunt ten noordoosten van De Leijen.

De Leijen - Uitzichtpunt Malewei
7

Dam Jaarsmahûs

Dol op verhalen? Dan moet je zeker "op bezoek bij" Dam Jaarsma. Hij verzamelde bijna 16.000 sagen en legenden. En ga ook vooral Sagen jagen rond Eastermar!

Dam Jaarsmahûs
8

TIP Toko Toeristen Informatie Post Eastermar (zomermaanden)

Dé plek voor toerisme en recreatie in Eastermar (Tytsjerksteradiel, Friesland). Het dorp ligt midden in het coulissenlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Eastermar is aantrekkelijk vanwege vele recreatieve mogelijkheden, maar met rust & ruimte.

TIP Toko Toeristen Informatie Post Eastermar (zomermaanden)
9

Oostermeer (Eastermar)

Eastermar is te vinden in het noordoosten van Friesland, prachtig gelegen dankzij het Bergumermeer aan de noordzijde en De Leijen aan de zuidzijde van het dorp.

Oostermeer (Eastermar) Eastermar groene toren
10

Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Zoetwatermeer omgeven door brede rietlanden.

Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel
11

Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

Riet- en moeraslanden.

Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel
12

Burgumer Mar - Uitkijktoren

Goede plek voor riet- en moerasvogels.

Burgumer Mar - Uitkijktoren
Einpunt: Solcamastraat 30
9262 ND Sumar